tn_lmp1.jpg
2014 m. balandžio 16 d.

tn_lmp1.jpg

Vakar Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga kreipėsi į Seimo narius ir tikisi, kad Seimo nariai nepritars LR Darbo kodekso 112 str. 1 dalies pakeitimui ir nepavers darbuotojų „sezoninių pokyčių rinkoje“  įkaitais.

 
Dėl šito punkto pakeitimo nepavyko susitarti ir Trišalėje taryboje. Juolab, kad darbo užmokesčio mokėjimas „tarpsezoniniu“ laikotarpiu taps dar viena papildoma darbuotojų išnaudojimo forma.

Dabartinė tvarka, kai sezoninių darbų sąrašą nustato Vyriausybė yra pakankamai pasiteisinusi.

Svarstant LR Darbo kodekso 202 str. pakeitimus Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga prašo nustatyti darbdavio PAREIGĄ teikti darbuotojui informaciją (raštu ar elektroniniu paštu) apie jam apskaičiuotas, išmokėtas ir išskaičiuotas sumas bei dirbto laiko trukmę, viršvalandžių ir papildyti darbo poilsio, šventinėmis dienomis laiką.