2014 m. kovo 21 d.
Šiandien vyksta Europos Komisijos inicijuota diskusija apie darbo rinką.

 
Diskusijos tikslas – išgirsti specialistų, darbuotojų ir darbdavių atstovų pastebėjimus apie ES Tarybos pateiktą rekomendaciją apie darbo rinką.

Rekomendacijoje siūloma: „Spręsti didelio žemos kvalifikacijos darbuotojųir ilgalaikio nedarbo problemą, nukreipiant išteklius įaktyvios darbo rinkos politikos priemones, kartu didinant jų aprėptį ir veiksmingumą. Didinti jaunimo galimybes įsidarbinti, pavyzdžiui, pagal jaunimo garantijų programą, gerinti gamybinės praktikos schemų vykdymą ir jų veiksmingumą bei spręsti nuolatinės gebėjimų paklausos ir pasiūlos neatitikties problemą. Konsultuojantis su socialiniais partneriais peržiūrėti darbo teisės aktų tinkamumą, kiek tai susiję su lanksčiomis sutarčių sąlygomis, atleidimo nuostatomis ir lanksčia darbo laiko tvarka.”

ES Tarybos REKOMENDACIJA