vdi_logo.jpg
2014 m. vasario 17 d.

vdi_logo.jpg

Pastaraisiais metais kartojasi nelaimingi atsitikimai darbe, kai darbuotojai žūsta arba sunkias traumas patiria dėl elektros srovės poveikio. 2011 m. dėl elektros srovės poveikio šalies įmonėse įvyko vienas, 2012 m. – du mirtini nelaimingi atsitikimai darbe, 2013 m. – trys, o ir šiemet dėl šios priežasties jau žuvo vienas darbuotojas. Tokias mirtinas ir sunkias traumas dažniausiai patyrė elektros įrenginius ir tinklus aptarnaujantys darbuotojai, darbus atlikdami arti 10 kV oro linijos laidų. Nors šiuos darbus atlieka aukštos kvalifikacijos darbuotojai, tačiau, kai neįvertinamas elektros srovės keliamas pavojus, neišvengiamos skaudžios pasekmės.

 
Pernai dėl elektros srovės poveikio mirtini nelaimingi atsitikimai įvyko UAB „Tetas“, UAB „Elektros tinklo paslaugos“, UAB „Somlita“, o sunkūs nelaimingi atsitikimai – jau minėtame UAB „Tetas“, UAB „Elektros darbai“. Šiais metais žuvo Zarasų transformatorinėje pastotėje rekonstravimo darbus vykdęs UAB „Elmonta“ elektros įrangos remontininkas.

UAB „Tetas“ pastatų techninės priežiūros elektrikas žuvo, kai imdamasis dažyti įžeminimo šynas, prieš tai neatjungus įtampos, priartėjo prie 10 kV srovinių dalių. Minėtas nelaimingas atsitikimas įvyko dėl netinkamai organizuotų bei atliekamų pavojingų darbų – nebuvo imtasi nei organizacinių, nei techninių priemonių darbus atlikti saugiai; nebuvo kontroliuojama, ar pavaldus personalas laikosi saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimų. Tiriant nelaimę paaiškėjo, kad įmonėje darbų vadovas negauna informacijos iš darbų vykdytojo apie užduoties įvykdymą – tai parodo, kad tarp darbų vadovo ir darbų vykdytojo nėra grįžtamojo ryšio.
 
Atlikdamas elektros įrenginių remonto darbus mirtiną traumą patyrė UAB „Elektros tinklo paslaugos“ darbuotojas, kuris autobokšteliu buvo pakeltas sutepti skyriklio peilių: ranka prie jų prisilietęs, gavo elektros smūgį. Pabrėžtina, kad įmonėje elektros linijų darbininkas buvo atestuotas pažeidžiant teisės aktų reikalavimus (nepraėjus 6 mėnesių stažuotės terminui, kuris būtinas neturinčiam elektrotechninio išsilavinimo darbuotojui).
 
Perjungdamas narvelyje 10 kV kabelį elektros nudegimus patyrė UAB „Elektros darbai“ elektros įrangos šaltkalvis remontininkas. Šiuo atveju darbų vykdytojas, atlikdamas darbus naujoje darbo vietoje, neįformino nurodymo darbams vykdyti ir nesiėmė techninių priemonių saugiam darbui užtikrinti.
 
Elektros įrenginių remonto įmonėse nelaimingi atsitikimai darbe įvyksta ne tik dėl elektros srovės poveikio, bet ir dėl griūvančių demontuojamų elektros oro linijų atramų, kai kartu su griūvančia atrama krisdamas susižaloja ir joje dirbęs darbuotojas. Tokiomis aplinkybėmis sunkią kojos traumą patyrė UAB „Elektromontuotojas“ elektromonteris. Darbuotojui atramoje nukirpus orinės elektros perdavimo linijos laidus ir atsukus vertikaliai stovinčios atramos su paramsčiu jungiančius metalinės konstrukcijos varžtus, atrama griuvo ant žemės ir darbuotoją prispaudė.
 
Šis nelaimingas atsitikimas įvyko dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo, taip pat juos netinkamai atliekant; prieš darbų pradžią neįvertintas rizikos pavojus, susijęs su atramų lūžimu bei virtimu; darbams pavojingose zonose vykdyti neišduota paskyra leidimas, nenumatyti saugūs darbų atlikimo metodai, periodinių apžiūrų metu tinkamai neįvertinta oro linijų būklė. Prieš lipant į atramą neįvertinta jos būklė – buvusi nepakankamai stipri atrama nesutvirtinta, taip pat, kaip kita galimybė, nebuvo naudojamas žmonių kėlimo mechanizmas.
 
Tiriant nelaimingus atsitikimus darbe nustatoma, kad elektros traumas patiria ne tik elektrotechninis personalas. Mirtiną elektros traumą patyrė elektros pastotės teritorijoje su benzinine žoliapjove žolę pjovęs UAB „AJG grupė“ darbininkas, kuris galva palietė pastotės elektros šyną.
 
Prie polietileno granulių gamybos įrenginio prisilietusį UAB „Somlita“ pagalbinį darbininką mirtinai nutrenkė dėl vibratorių maitinimo kabelio vienos fazinės gyslos izoliacijos pažeidimo į įrenginio korpusą nutekėjusi elektros srovė. Nelaimingo atsitikimo priežastis – darbo priemonės gedimas dėl netinkamos jos priežiūros.
 
Tiriant nelaimingą atsitikimą, kurio metu sunkiai susižalojo UAB „Elektros darbai“ darbuotojas, paaiškėjo organizacinis aplaidumas: viršutiniai narvelio gnybtai buvo prijungti prie 10 kV elektros įtampos ir uždaryti apsauginėmis durelėmis, tačiau šios durelės neužrakintos pakabinama spynele. UAB „Tetas“ dėl elektrosaugos taisyklių nepaisymo vykdant darbus elektros įrenginiuose taip pat sunkiai traumuotas darbuotojas (dvi nelaimės darbe šioje įmonėje pernai).
 
Pabrėžtina, kad tokie grubūs darbų saugos teisės aktų reikalavimų pažeidimai, atliekant pavojingus elektros įrenginių ir tinklų aptarnavimo, remonto darbus, verčia abejoti ir elektrotechninio personalo drausme. Beje, iš pažeidimų, pasibaigusių nelaimėmis, galima spręsti, kad AB LESTO rangovinėms įmonėms reikia labai padirbėti rūpinantis darbuotojų sauga ir sveikata bei įtvirtinant abipusę darbų vadovų ir darbuotojų atsakomybę.