pasitarimas.jpg
2014 m. vasario 18 d.

pasitarimas.jpg

2014 m. vasario 13 d. vyko AB „Švyturys – Utenos alus“ profesinės sąjungos susitikimas su vadovybe.

 
Susitikimo metu generalinis direktorius R. Viršilas pristatė 2013 m. įmonės rezultatus, kaip įvykdytas planas bei kokia bus premija darbuotojams už metinius rezultatus.

Vadovaujantis kolektyvine sutartimi, aptartas atlyginimų kėlimo 2014 m. klausimas. Administracija siūlo atlyginimus kelti taip, kaip numatyta kolektyvinėje sutartyje – 1 proc.

Aptartas klausimas dėl Įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymo vykdymo. Profesinės sąjungos nuomone įstatymą reikia vykdyti.
 
Darbdavys pasiūlė koreguoti konfidencialumo ir nekonkuravimo sutartį, kurią pasirašė kai kurie įmonės darbuotajai. Dalis darbuotojų prieš pasirašydami net neturėjo galimybės su ja susipažinti. Profesinė sąjunga vasario 3 d. kreipėsi į darbdavį siūlydama ją atšaukti.