etuilogo.gif
2014 m. vasario 6 d.

etuilogo.gif

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai Arūnas Vilčinskas iš UAB „Mondelez Lietuva production”, Eduardas Kalčenko iš AB „Nordic Sugar Kėdainiai”, Žydrūnas Mineikis iš UAB „Philip Morris – Lietuva” bei Lietuvos darbo federacijos atstovas Vilhelmas Čekuolis iš AB „Švyturys – Utenos alus” dalyvavo ETUI (Europos profesinių sąjungų instituto) organizuotuose mokymuose Europos darbo tarybų nariams.


ES direktyvose numatoma, jog visose ES veikiančiose tarptautinėse bendrovėse privalo būti įsteigtos Europos darbo tarybos. Šis organas yra skirtas informuoti ir konsultuoti darbuotojus apie jiems svarbius bendrovės pokyčius ir darbo sąlygų skirtumus įvairiose šalyse.
Europos darbo tarybos (EDT) turi būti steigiamos visose ES veikiančiose bendrovėse, atitinkančiose šiuos kriterijus: jei bendrovėje ar jos padalinyje vienoje ES priklausančioje valstybėje dirba 1.000 arba daugiau darbuotojų; jei bendrovės padaliniuose dviejose skirtingose ES priklausančiose valstybėse dirba po 150 ar daugiau darbuotojų.
Lietuvoje darbuotojų atstovai į EDT skiriami profsąjungos. Direktyvoje numatoma, kad darbdavys finansuoja išrinktų atstovų mokymą (pasirengimą dirbti taryboje) ir jų darbo (kelionės, maitinimo, vertimo ir kt.) išlaidas.
Europos darbo tarybos leidžia darbuotojams nuolat gauti informaciją apie bendrovės planus ir darbo sąlygas įvairiose šalyse veikiančiuose jos padaliniuose.

Europos darbo tarybos tikslas – vykdyti dialogą tarp tarptautinės įmonės vadovybės ir jos darbuotojų iš visos Europos bei užtikrinti, kad visose Europos šalyse darbuotojai būtų laiku informuoti, gautų vienodas darbo sąlygas ir garantijas.
Skirtingai nuo profesinių sąjungų, tarybos rūpinasi vienos įmonės darbuotojais visose šalyse, kuriose įsteigtos atstovybės.

Europos darbo tarybos kadencija – ketveri metai. Kadencija pradedama skaičiuoti Europos darbo tarybai susirinkus į pirmąjį posėdį.

EDT narių skyrimo tvarka yra reglamentuota Lietuvos Respublikos Europos darbo tarybų įstatymu.

Iš viso Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga atstovus turi penkiose Europos darbo tarybose.