pasitarimas.jpg
2014 m. sausio 29 d.

pasitarimas.jpg

Sausio 28 d. vykusiose derybose dėl darbo apmokėjimo nuostatų su „VIČIŪNŲ” grupės įmonėmis Plungėje susitarimo nepasiekta.


Susitarta surengti susitikimą su UAB „Plungės duona” darbuotojais, kurio metu bus pristatytas administracijos pasiūlytas naujas darbo apmokėjimo variantas.

Taip pat nepavyko susitarti dėl darbo apmokėjimo padidinimo datos UAB „Plungės kooperatinė prekyba”, UAB „Vičiūnai ir partneriai”, UAB „Baltic Food partners”, todėl bus pasirašomas nesutarimo protokolas. Profesinė sąjunga kels reikalavimus vykdyti lapkričio mėn. derybose pasiektus susitarimus pagal LR Darbo kodekse kolektyvinių ginčų nustatytą tvarką.

Sekantis susitikimas vyks 2014 m. vasario 4 d. Kaune.