vdi_logo.jpg
2014 m. sausio 20 d.

vdi_logo.jpg

Valstybinės darbo inspekcijos (VDI) atliktų nelaimingų atsitikimų darbe tyrimų duomenimis, per paskutiniųjų šešerių metų laikotarpį nelaimių darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius nuosekliai mažėja: mirtinų – nuo 29 atvejų 2007 m. iki 8 atvejų 2013 m. (arba atitinkamai 29 proc. ir 22 proc. nuo visų ištirtų mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus); sunkių – nuo 37 atvejų 2007 m. iki 12 atvejų 2013 m. (arba atitinkamai 19 proc. ir 9,5 proc. nuo visų ištirtų sunkių nelaimingų atsitikimų darbe skaičiaus).

Manytina, kad sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe, kai nukentėjusieji asmenys buvo neblaivūs, skaičius mažėja ir įvairių valstybės institucijų bei įstaigų vykdomos alkoholio vartojimo prevencinės kampanijos dėka.

Visgi nelaimingų atsitikimų darbe, kurių metu žuvo neblaivūs darbuotojai, dažnumo rodiklis, skaičiuojamas 100 tūkst. darbuotojų, pastaraisiais metais liko tas pats – 0,7.

Daugiausiai neblaivių nukentėjusiųjų – atliekant statybos darbus

Mirtini nelaimingi atsitikimai darbe neblaiviems darbuotojams 2013 m. įvyko šiose įmonėse: UAB „Ritista“ (Vilniaus r.), UAB „Autokausta“ (Kaunas), VĮ Varėnos miškų urėdijoje (Varėna), UAB „Baltic bioenergy“ (Mažeikių r.), Klaipėdos universitete, UAB „GKF“, UAB „Avadi“(Kauno r.).
 
Pabrėžtina, kad 5 iš 8 pernai darbe žuvusių ir 7 iš 12 sunkiai susižalojusių neblaivių darbuotojų dirbo statybos darbus. Iš šių 20 sunkių ir mirtinų traumų 12 buvo patirta nukritus iš aukštai. Paminėtina, kad buvo ir atvejų, kai darbdavys nenušalino nuo darbo neblaivių dirbusiųjų su technika ar įrengimais. Dviem atvejais nukentėjusieji buvo sužaloti transporto priemonės, vairuojamos kito tos pačios įmonės darbuotojo. Pagal profesijas tarp sužalotųjų – traktorininkai, vairuotojai, statybininkai, betonuotojai, ir kt. Dažniausiai tai nuo 45 metų amžiaus ir vyresni vyrai, kurių kraujyje buvo nustatyta nuo 0,62 iki 3,5 promilės etilo alkoholio; nustatytas girtumo laipsnis vyravo apie 2 promiles.
 
Nušalinimas nuo darbo neturi būti formalus

Visais minėtais atvejais, be kitų nelaimingų atsitikimų darbe priežasčių, buvo nustatyta ir saugos ir sveikatos darbe vidinės kontrolės įmonėse stoka. Neblaiviems darbuotojams, kurie kėlė ir kitiems, ir sau pavojų susižaloti, buvo leista dirbti – nebuvo nušalinti nuo darbo, kaip to reikalauja Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 123 straipsnis. Bet dar blogiau, kai pats darbų vadovas darbe būna neblaivus – nebelieka moralinės teisės nušalinti neblaivų darbuotoją nuo darbo.
 
Kartais neblaivaus darbuotojo nušalinimas nuo darbo būna tik formalus, neįsitikinama, ar neblaivus darbuotojas tikrai išėjo iš įmonės. Paminėtinas atvejis, kai žemės ūkio bendrovėje fermos vedėja, pastebėjusi, kad gyvulių šėrikas darbe neblaivus, jį nušalino nuo darbo, tačiau neįsitikino, ar jis išėjo iš fermos. Tuo tarpu darbininkas, veikiant mėšlo šalinimo transporteriui, pakėlė metalinį duobę dengusį atitvarą ir dėl girtumo galimai neišlaikęs pusiausvyros įkrito į mėšlo surinkimo duobę – ten jį mirtinai sužalojo transporteris. Kitu atveju nušalintas nuo darbo neblaivus dažytojas, vadovui išvykus iš objekto, sugrįžo į savo darbo vietą ant pastolių, dirbo toliau iki paslydo, nukrito ir sunkiai susižalojo.
 
Nepakankama saugos ir sveikatos darbe vidinė kontrolė įmonėje sudaro prielaidas darbuotojams pažeidinėti lokalinių darbuotojų saugos ir sveikatos teisės aktų reikalavimus, įmonės vidaus darbo tvarką bei sąlygas nelaimei darbe įvykti. Išimčių čia negali būti – kai jau kartą buvo leista dirbti neblaiviam ir „nieko neatsitiko“, tai pažeidimas tampa įpročiu. Kontrolės tikslas – sumažinti riziką susižaloti.
 
Akcentuotina, kad neblaivumas darbe sąlygoja ypatingą grėsmę nelaimingiems atsitikimams įvykti. Sulėtėja reakcija, neblaivaus darbuotojo elgesys dažnai būna neadekvatus, neįvertinama situacija bei pavojai, kurie tyko dirbant aukštyje, su veikiančiais mechanizmais ir pan.
 
Nušalinant neblaivų darbuotoją nuo darbo siūloma vadovautis 2008-05-07 Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymu Nr. V-132 patvirtintomis Nušalinimo nuo darbo dėl neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo psichiką veikiančių medžiagų metodinėmis rekomendacijomis.
 
Nelaimių darbe, kai buvo sunkiai sužaloti ar žuvo neblaivūs darbuotojai, 2013 m. kronika:
 • Išskirtinė nelaimė, ypač liudijanti įmonės vidinės kontrolės stoką, įvyko, kai pagalbinėse patalpose kilus gaisrui žuvo du UAB „Ritista“ (Vilniaus r.) darbuotojai, po darbo čia vartoję alkoholinius gėrimus ir neatsargiai elgęsi su ugnimi. Vieno iš žuvusiųjų gaisro metu kraujyje nustatyta beveik 3 promilės, antrojo – 2 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Conresta“ (Vilnius) betonuotojas M. B., galimai neužfiksavęs mobilaus pastolių bokštelio ratukų, atsirėmė į nuo pastato sienos plėšiamą statybinę apsauginę plėvelę. Pasislinkus bokšteliui, jis neišlaikė pusiausvyros ir nukrito ant betoninių grindų, sunkiai susižalodamas galvą. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 1,42 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Laukgusta“ (Varėna) darbuotojui A. S. einant pakabinamomis skardinėmis lubomis, vieno iš skardos lakštų kampas išsprūdo iš po kito lakšto, nuo A. S. svorio nulinko ir, lubose atsivėrus plyšiui, A. S. iš 4,4 m aukščio nukrito ant betoninių grindų. Sunkiai traumuoto darbuotojo kraujyje nustatyta 2,17 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Strektė“ (Šiauliai) darbuotojas V. M., dirbęs glaistymo darbus, dėdamas glaisto kibirą ant pastolių pakloto užlipo ant pastolių įstrižainių ir paslydęs nukrito, susitrenkdamas galvą į betonines grindis. Sunkiai nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,14 promilės etilo alkoholio.
 • Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos elektrikas A. K. užlipęs ant stogelio, esančio virš gimnazijos valgyklos lauko durų, keisti elektros lemputės neišlaikė pusiausvyros, nukrito maždaug iš 3 m aukščio ir sunkiai susižalojo. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,14 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „VA Statyba“ (Alytus) statybininkas A. L. nukrito nuo pastato laiptų maždaug iš 2,6 m aukščio ir sunkiai susižalojo. Darbuotojo kraujyje nustatyta 2,09 promilės alkoholio.
 • AB „Šiaulių grūdai“ (Radviliškis) neblaivus vairuotojas ekspeditorius V. Š. leido vairuoti sunkiasvorį automobilį įmonės darbuotojui V. R., neturinčiam tam teisės. Pastarasis, taip pat būdamas neblaivus, vairuodamas šią transporto priemonę atbuline eiga, nepastebėjo šalia buvusio V. Š. ir jį sunkiai traumavo. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 2,37 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Autokausta“ (Kaunas) statybininkas A. J., apžiūrėdamas planuojamą rekonstruoti pastatą, nukrito nuo pastato stogo ir mirtinai susižalojo. Darbuotojo kraujyje nustatyta 1,94 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Hausas“ (Alytus) santechnikas-montuotojas V. M. nukrito iš 3,3 m aukščio nuo statomos sporto salės trečio aukšto balkono į antro aukšto balkoną ir sunkiai susižalojo. Darbuotojui nustatytas 1,24 promilių girtumas.
 • UAB „Mediresta“ (Šakių r.) neblaiviam medienos apdirbimo staklių operatoriui A. S. iš veikiančių medienos pjovimo staklių traukiant įstrigusią medienos atraižą besisukantys diskai sunkiai sužalojo ranką. Atvežus nukentėjusįjį į ligoninę skubios pagalbos skyriuje alkotesteriu nustatyta 2,7 promilių alkoholio koncentracija iškvepiamame ore.
 • AB „Pieno žvaigždės“ filialo Pasvalio sūrinės pakuotojas operatorius A. V. nukrito nuo hidraulinio pakėlimo stalo iš 1,2 m aukščio ir sunkiai susižalojo. Nukentėjusiojo kraujyje nustatytas 1,14 promilių girtumas.
 • Ūkininko Rolando Sikorskio ūkio (Radviliškio r.) darbininkas L. L. keisdamas šiferio lapus nukrito iš 4,5 m aukščio nuo stogo ir sunkiai susižalojo. Darbuotojo kraujyje nustatyta 2,77 promilės etilo alkoholio.
 • VĮ Varėnos miškų urėdijos (Varėna) traktorininkas A. V., arti šlaito lygindamas su buldozeriu žemes, nuslydo nuo šlaito į tvenkinį ir nuskendo. Žuvusiojo kraujyje nustatyta 1,5 promilės etilo alkoholio.
 • AB „Montuotojas“ (filialas Vilniuje) izoliuotojas-skardininkas S. M., atlikdamas stogo įrengimo (šiltinimo) darbus, nukrito nuo stogo nukrito ir patyrė sunkią traumą. Nukentėjusiojo kraujyje nustatyta 1,95 promilės etanolio koncentracija.
 • Dalios Kairaitienės ūkio (Kazlų Rūdos sav.) darbuotojas S. M., kraudamas supresuotus šiaudų rulonus, iškrito iš traktoriaus priekabos ir sunkiai susižalojo. Darbuotojo kraujyje nustatyta 0,62 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Baltic bionergy“ (Mažeikių r.) traktorininką-šaltkalvį R. S. mirtinai sužalojo kito įmonės darbuotojo atbuline eiga vairuojamas krautuvas. Žuvusiojo kraujyje nustatyta 1,74 promilės etilo alkoholio.
 • Klaipėdos universiteto darbuotojas V. V. J., nukritęs nuo laiptų, patyrė sunkią traumą, o vėliau ligoninėje mirė. Darbuotojo kraujyje nustatyta 3,5 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „GKF“ (Kauno r.) hidromanipuliatorių operatorių R. J. prie lentpjūvės nužievinimo patalpoje esančios technologinės angos krašto prispaudė ir mirtinai sužalojo rąstų numetimo įrenginys. Žuvusiojo kraujyje nustatyta 1,44 promilės etilo alkoholio.
 • UAB „Avadi“ (Kauno r.) suvirintojas, ruošdamasis atlikti suvirinimo darbus, nukrito pro pastolių ir sienos tarpą maždaug iš 6 m aukščio, patirdamas mirtiną traumą. Darbuotojo kraujyje nustatyta 1,3 promilės etilo alkoholio.

Valstybinė darbo inspekcija primena, kad su nelaimingų atsitikimų darbe aplinkybėmis bei jų priežastimis galima išsamiau susipažinti jos interneto svetainėje www.vdi.lt, rubrikoje Nelaimingi atsitikimai. Svetimų nelaimių pavyzdžiai gal padės išvengti bent vieno nelaimingo atsitikimo darbe.

 
VDI informacija