ttlogo.jpg
2013 m. gruodžio 17 d.

ttlogo.jpg

2013 m. gruodžio 17d. 14.00 val. Taujėnų dvare vyks išvažiuojamasis Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

  • Dėl Užimtumo fondo 2014 metų sąmatos projekto.
  • Trumpa informacija apie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklą 2013 m.
  • Dėl kito Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio laiko ir numatomų svarstyti klausimų.
  • Dėl bendradarbiavimo su regioninėmis trišalėmis tarybomis ir jo tąsos 2014 metais.
  • Dėl bendradarbiavimo sutarčių su regioninėmis trišalėmis tarybomis pasirašymo.