darbo vietos.jpg
2013 m. gruodžio 10 d.

darbo vietos.jpg

Lietuvos darbo biržos duomenimis, lapkritį naujų bedarbių įregistruota beveik 7 proc. mažiau nei spalį. Bendras šalyje registruotų bedarbių skaičius – 192,8 tūkst. ir sudarė 10,5 proc. visų darbingo amžiaus gyventojų. Nuosekliai visus metus mažėjęs registruotas nedarbas, kaip įprasta žiemos sezonui, šiek tiek paaugo. Palyginti su praėjusiais metais, šių metų gruodžio 1 d. bedarbių buvo 5,5 proc. mažiau.


Nuo metų pradžios teritorinės darbo biržos, bendradarbiaudamos su darbdaviais, padėjo įsidarbinti 184,7 tūkst. darbo ieškančių žmonių, į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiuntė 57,7 tūkst. ir savarankišką veiklą pagal verslo liudijimus pradėjo 56 tūkst. šalies bedarbių.
 
Lapkritį į darbo rinką įsiliejo 22,2 tūkst. darbo ieškančių žmonių: įsidarbino 14,5 tūkst., savarankišką veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., pradėjo 5 tūkst. ir į aktyvios darbo rinkos politikos priemones nusiųsta 2,7 tūkst. bedarbių.
 
Paramos darbo vietoms steigti priemonės padėjo į darbo rinką integruotis 526 darbo ieškantiems žmonėms. Iš jų daugiausia – 245 bedarbius įdarbino vietos verslininkai, aukščiausio nedarbo teritorijose pagal vietinių užimtumo iniciatyvų projektus įkūrę naujas darbo vietas. Dar 236 asmenims, vykdantiems individualią veiklą pagal verslo liudijimą, buvo skirtos subsidijos. Taip pat 45 bedarbiai įdarbinti į darbdavių arba savo naujai įsteigtas darbo vietas.
 
Praėjusį mėnesį darbo biržos specialistai darbo ieškantiems žmonėms galėjo pasiūlyti 21,3 tūkst. laisvų darbo vietų – 8 proc. daugiau nei atitinkamą 2012 metų laikotarpį. Daugiausia darbo pasiūlymų buvo pardavėjams, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojams, duomenų įvesties operatoriams, pardavimo vadybininkams, virėjams, lengvųjų automobilių vairuotojams, dažytojams ir siuvėjams.
 
Gruodžio 1 d. daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Ignalinos – 18,9 proc., Lazdijų –18,6 proc. ir Alytaus– 18,4 proc. rajonų savivaldybėse. Tarp didmiesčių didžiausiu bedarbių skaičiumi išsiskiria Panevėžys –10,6 proc., mažiausiu – Vilnius – 7,5 proc. Neringa (6,6 proc.), Kretinga (6,7 proc.) ir Trakai (6,9 proc.) taip pat pasižymi mažiausiu registruotų bedarbių skaičiumi.

LDB informacija