2013 m. lapkričio 28 d.
Atsižvelgusi į valstybės finansines galimybes ir apsvarsčiusi Seimo narių pasiūlymus, Vyriausybė sutarė dėl patikslinto 2014 metų biudžeto projekto ir vėl teiks jį Seimui. Palyginti su ankstesniu projekto variantu, asignavimai didėja daugiau nei šimtu mln. litų. Tiek pat didėja ir pajamų dalis, todėl valstybės biudžeto deficitas išlieka nepakitęs ir siekia 965 mln. litų, arba 0,77 proc. BVP, planuojamas visų viešojo sektoriaus finansų deficitas – 1,9 proc. BVP.
 


Gera žinia kultūros ir meno darbuotojams – nuo kitų metų liepos bus padidinti jų atlyginimai – tam numatyta papildomai 25 mln. litų.

Dar 9 mln. litų pridėta prie policijos asignavimų, siekiant užtikrinti vidutiniškai ne mažiau kaip dviejų patrulių ekipažų darbą visą parą kiekvienos savivaldybės teritorijoje.

Patobulintame projekte 2014 m. valstybės biudžeto pajamos sudaro 26,020 mlrd. litų, asignavimai išlaidoms ir turtui įsigyti – 26,985 mlrd. litų. ES ir kitos tarptautinės paramos lėšos – 7,4 mlrd. litų. 

Biudžetas skirtas ir sustiprinti savivaldybes bei suteikti juntamą impulsą regionų plėtrai. Jau ankstesniajame projekte pajamos savivaldybėms buvo 362 mln. litų didesnės nei šiemet, o patobulintame projekte savivaldybėms numatoma dar beveik 29 mln. litų. Iš jų 2,4 mln. litų didėja speciali tikslinė dotacija investicijoms.

Didėja ir žemės ūkiui numatyta dalis – siūloma 11 mln. litų papildomoms nacionalinėms tiesioginėms išmokoms ir 8 mln. litų specialiajai tikslinei dotacijai savivaldybėms – melioracijai.

Švietimo ir mokslo ministerijai specialiai tikslinei dotacijai mokinio krepšeliui finansuoti papildomai siūloma 4 mln. litų.

Biudžeto rodikliai parengti remiantis ūkio raidos scenarijumi, kad 2014 m. BVP augs 3,4 proc., vidutinė metinė infliacija sieks 1,6 proc., darbo užmokestis augs vidutiniškai 5,2 proc., nedarbo lygis sumažės iki 10,5 proc.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija