ttlogo.jpg
2013 m. lapkričio 19 d.

ttlogo.jpg

2013 m. lapkričio 19 d. 14.00 val. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:


1. Dėl siūlomų Lietuvos Respublikos darbo kodekso pakeitimų;
1.1. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 134 straipsnio pakeitimo;
1.2. Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso 188 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto Nr. XIIP-900(2);
1.3. Informacija dėl atostogų suteikimo atleidimo atvejais.
2. Dėl Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos komisijos išvadų dėl Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo įstatymo 11 straipsnio papildymo įstatymo projekto dėl neturtinės žalos.
 
3. Dėl darbo grupės prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pasiūlymų dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos nuostatų ir Lietuvos Respublikos trišalės tarybos darbo reglamento tikslinimo.
 
4. Dėl komisijų ir komitetų prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklos (2010–2013 m. laikotarpis).
 
5. Informacija apie 2013 m. spalio 24 d. Briuselyje vykusį Trišalį socialinių reikalų aukščiausio lygio susitikimą.
 
6. Dėl bendradarbiavimo sutarčių su regioninėmis trišalėmis tarybomis projekto.
 
7. Dėl Lietuvos Respublikos trišalės tarybos išvažiuojamojo posėdžio į regioninę trišalę tarybą gruodžio mėnesį.
 
PRIEDAI: