2013 m. lapkričio 13 d.
2013 m. lapkričio 13 d. bus tęsiamos derybos su „VIČI“ grupės įmonėmis dėl darbo užmokesčio.