2013 m. spalio 28 d.
Buvo užregistruoti „Mondelez“ (buv. „Kraft Foods“) įmonių grupės darbuotojų profesinės sąjungos įstatai. 

Mondelez įmonių grupės darbuotojų profesinė sąjunga įeina į Lietuvos maistininkų profesinę sąjungą.

Profesinės sąjungos nariu gali būti kiekvienas darbuotojas dirbantis Mondelez įmonių grupės kontroliuojamose įmonėse, profesinės sąjungos samdomi darbuotojai, sutinkantys su profesinės sąjungos tikslais ir pripažįstantys šiuos įstatus, taip pat darbuotojai, nutraukę darbo santykius dėl to, kad įgijo teisę į senatvės, neįgalumo pensiją arba ją gauna.

Profesinės sąjungos nariu negali būti darbdavys arba jo įgalioti asmenys, kurie turi teisę sudaryti ir nutraukti darbo sutartį bei keisti jos sąlygas, nustatyti ir keisti atlyginimų dydį.

Įmonėje yra pasirašyta kolektyvinė sutartis.