2013 m. rugsėjo 17 d.
Šiandien Vyriausybės strateginis komitetas patvirtino Užimtumo didinimo 2014-2020 m. programą. Joje numatyta tęsti sėkmingas kovos su nedarbu iniciatyvas ir imtis naujų priemonių siekiant, kad 2020 m. darbingo amžiaus gyventojų užimtumo lygis siektų beveik 73 proc.

„Kova su nedarbu – vienas prioritetinių klausimų, kurį sprendžiame kompleksiškai, įtraukiant verslo ir švietimo sektorius, socialinius partnerius bei savivaldybes“, – sakė Vyriausybės strateginio komiteto posėdžiui pirmininkavęs premjeras Algirdas Butkevičius. 

Programoje numatyta dalinai finansuoti įmonių investicinius projektus, remti verslo kūrimo iniciatyvas, toliau teikti paramą darbo vietas kuriantiems ir pirmą kartą jaunimą įdarbinantiems darbdaviams. Mokyklą baigę jaunuoliai bus skatinami įgyti profesinę kvalifikaciją, absolventams ketinama sudaryti galimybę tobulinti profesijos įgūdžius realioje darbo vietoje, mokantis pameistrystės forma, atliekant praktiką ar stažuotę įmonėje. 

2009-2012 m. iš Lietuvos emigravus daugiau nei 220 tūkst. gyventojų, kurių dauguma darbingo amžiaus, itin aktualiu tampa vyresnio amžiaus žmonių įdarbinimas bei kova su ilgalaikiu nedarbu. Todėl į Užimtumo didinimo programą įtrauktos naujos iniciatyvos – programa „Trumpink darbo paieškos laiką“ bei į vyresnius nei 50 metų darbingo amžiaus gyventojus orientuota programa „Išlik darbo rinkoje“. 

Sprendžiant užimtumo didinimo klausimus didelis dėmesys taip pat bus skiriamas regionams. Savivaldybėse, kuriuose išlieka aukštas nedarbo lygis, siūloma subsidijuoti 66 tūkst. naujų darbo vietų, atsižvelgiant į regiono specifiką, žmogiškuosius resursus, mokymo įstaigas ir pramonės tradicijas, kurti klasterius, remti jaunųjų ūkininkų įsikūrimą bei ne žemės ūkio verslų kaimo vietovėse plėtrą.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės informacija