iuf_logo.jpg
2013 m. rugsėjo 13 d.

iuf_logo.jpg

IUF (Tarptautinė maisto bei tabako pramonės, žemės ūkio, restoranų – viešbučių aptarnavimo, visuomeninio maitinimo darbuotojų sąjunga) informuoja, kad 2013 m. gruodžio 4 – 5 dienomis Eastbourne vyks Mondelez Global profesinių sąjungų susitikimas. Visų šalių Mondelez įmonių profsąjungos prašomos informuoti apie darbo sąlygas, steigiamus gamybos centrus bei kaip vyksta darbuotojų konsultavimas ir informavimas. 

 
IUF reikalauja iš įmonės teikti informaciją dėl darbo sąlygų ir kitų veiksmų, kurie gali turėti įtaką darbuotojų ir jų šeimų gyvenimui, pagarbos žmogaus teisėms, atkreipia dėmesį į galimus žmogaus teisių pažeidimus atleidžiant iš darbo kai kuriose šalyse. Toks pasikeitimas informacija tarp kitų šalių tos pačios įmonės filialų yra labai svarbus darbuotojams viso pasaulio mastu.