skundai.jpg
2013 m. rugsėjo 11 d.

skundai.jpg

Šiandien laikraštyje „Verslo žinios” pasirodė straipsnis apie darbo ginčų komisijų darbą.
Pradėjus dirbti darbo ginčų komisijoms, išaugo darbo ginčų skaičius – prognozuojama, kad šiemet komisija išnagrinės apie 5.000 skundų, kai per metus pirmos instancijos teismuose iki šiol buvo 2.000–4.000 darbo ginčų. Dažniausiai darbuotojai skundžiasi dėl laiku nemokamo darbo užmokesčio.

Kreiptis į darbo ginčų komisijas gali ne tik darbuotojai, bet ir darbdaviai. Šiemet iš visų išnagrinėtų bylų 45 buvo iškeltos darbdavio prašymu: 40 bylų – dėl materialinės darbuotojo atsakomybės, 5 – dėl mokymosi išlaidų.
 
Iš viso Lietuvoje veikia 13 darbo ginčų komisijų, jose dirba ne tik komisijai pirmininkaujantis darbo inspektorius, bet ir darbuotojų (profesinių sąjungų) bei darbdavių (įvairių įmonių) atstovai.
 
Darbo ginčų komisijos, kaip ikiteisminio darbo ginčų nagrinėjimo institucija, šių metų pradžioje pradėjo
veikti prie VDI, siekiant sumažinti teismų krūvį.
 
Kai kurie su individualiais darbo santykiais susiję klausimai išliko teismų dispozicijoje – tai atleidimo iš darbo teisėtumas, nušalinimas nuo darbo bei kiti įstatymo nustatyti atvejai. Šalys, nepatenkintos darbo ginčų komisijos sprendimu, taip pat turi teisę kreiptis į teismą. Tačiau skundžiamas yra ne darbo ginčų komisijos sprendimas, o formuluojamas naujas ieškinys, nebūtinai tiksliai atitinkantis pirminį, nagrinėtą darbo ginčų komisijoje, ir byla sprendžiama iš esmės.
 

Plačiau skaitykite: http://laikrastis.vz.lt/index.php?act=mprasa&sub=article&id=66445#ixzz2eZmwuLpe