vdi_logo.jpg
2013 m. rugpjūčio 29 d.

vdi_logo.jpg

Valstybinė darbo inspekcija (VDI) rugsėjo ir spalio mėnesiais vykdys laikinojo įdarbinimo įmonių kontrolę, kartu bus patikrinti ir laikinojo darbo naudotojai – fiziniai ar juridiniai asmenys, priimantys dirbti laikinuosius darbuotojus.

Tikrinimų metu bus kreipiamas dėmesys, kaip laikomasi norminių teisės aktų nustatytų reikalavimų laikinai įdarbinant žmones – ar tinkamai sudaromos laikinojo įdarbinimo sutartys, laikomasi darbo užmokesčio nustatymo ir mokėjimo tvarkos (dėl minimalaus darbo užmokesčio, darbo ir poilsio laiko, atostogų trukmės), darbo saugos ir sveikatos reikalavimų, ar įmonės laiku pateikia informaciją apie įdarbintus darbuotojus VDI ir kt.
 
Įdarbinimo įmonės nustatyta tvarka ir terminais turi VDI teikti informaciją apie pradėtą vykdyti laikinąjį įdarbinimą ir įdarbintų laikinųjų darbuotojų skaičių. Taigi, kartu bus tikrinama, ar tinkamai yra vykdomas šis reikalavimas, taip pat, ar darbuotojai iš trečiųjų šalių dirba legaliai – turi leidimą dirbti Lietuvoje.
 
Įmonės bei darbo naudotojai savo būklę gali įsivertinti naudodamos Laikinojo įdarbinimo įmonių, darbo naudotojų patikrinimo kontrolinį klausimyną, kurį galima rasti Valstybinės darbo inspekcijos interneto svetainėje, rubrikoje Veikla/Ūkio subjektų priežiūra/Įmonių tikrinimo klausimynai.

Valstybinės darbo inspekcijos informacija