vilnius_seimas.jpg
2013 m. rugpjūčio 22 d.

vilnius_seimas.jpg

Rugpjūčio 21 d. posėdyje ministrų kabinetas sutarė dėl Seimo rudens sesijai siūlomų įstatymų projektų. Vienas svarbiausių darbų – 2014 m. valstybės ir savivaldybių, Privalomojo sveikatos draudimo ir Valstybinio socialinio draudimo fondų biudžetų įstatymai. Iš viso Seimo rudens sesijai Vyriausybė siūlo per 300 teisės aktų projektų.


Į Seimo darbotvarkę ministrų kabinetas siūlo įtraukti ir Stabilizuojamosios biudžeto politikos įstatymo projektą bei Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinis įstatymą – tai turi užtikrinti ilgalaikį valstybės finansų tvarumą ir subalansuotą biudžeto politiką. Taip pat siūloma keisti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą ir suteikti teisę savivaldybėms teisę savarankiškai skirstyti socialines pašalpas. 

Ministrų kabineto siūlymu, rudenį turėtų būti svarstomas ir centralizuotą valstybės turto valdymą užtikrinantis įstatymo projektas. Civilinio kodekso pakeitimai didins įmonių finansinę drausmę, finansinių operacijų skaidrumą bei patikimumą ir galimai neteisėtų sandorių išaiškinimą. Taip pat sumažės galimybės išvengti ar sumažinti mokestines prievoles, bus nustatytas atsiskaitymų grynaisiais pinigais ribojimas. Numatoma toliau supaprastinsianti viešųjų pirkimų procesą ir sumažinti administracinę naštą, sudaryti geresnes sąlygas šiuose pirkimuose dalyvauti smulkiajam ir vidutiniam verslui. Svarbūs Darbo kodekso įstatymo pakeitimai: mažės administracinė naštą verslui, turėtų padaugėti kolektyvinių sutarčių tarp darbdavių ir darbuotojų.