vdi_logo.jpg
2013 m. rugpjūčio 20 d.

vdi_logo.jpg

Per šių metų pirmą pusmetį gauta per 2 tūkst. skundų ir pranešimų – kone trečdaliu mažiau nei pernai tuo pačiu metu. Šio skaičiaus sumažėjimą lėmė nuo šių metų prie Valstybinės darbo inspekcijos teritorinių skyrių įsteigtos darbo ginčų komisijos. Darbuotojai ir darbdaviai individualius darbo ginčus, dėl kurių anksčiau buvo nukreipiami į teismus, sprendžia tiesiogiai kreipdamiesi į jas.

VDI inspektorių nagrinėjamuose skunduose ir pranešimuose išlieka tendencija, kad daugiausiai nusiskundimų yra susiję su darbo teisės klausimais – jie sudarė apie 90 proc. Palyginti su pernykščiu pirmuoju pusmečiu, padaugėjo dėl darbo ir poilsio laiko pažeidimų keliamų klausimų skaičius (dėl darbo ir poilsio režimo, darbo laiko apskaitos – taip pat ir suminės, viršvalandinių darbų, nemokamų atostogų ir pan.). Daugiau nei 40 proc. sumažėjo nusiskundimų dėl darbo apmokėjimo skaičius, trečdaliu sumažėjo nusiskundimų dėl darbo sutarties klausimų. Taip pat sumažėjo klausimų dėl darbo užmokesčio vėlavimo ir neatsiskaitymo, dėl nemokamų atostogų, darbo sutarties vykdymo, darbuotojų saugos ir sveikatos užtikrinimo.

Gerų rezultatų sulaukta VDI šiais metais įdiegus skambučių centrą, kai paklausėjo skambutis maždaug per pusę minutės peradresuojamas vienam iš budinčių konsultantų. Per šį laikotarpį jau konsultuota daugiau nei 53 tūkst. skambinusių asmenų. Skambučių centras konsultacijas telefonu padarė kur kas veiksmingesne paslauga: atsakyta į beveik 92 proc. visų skambučių.
 
Tuo tarpu darbo ginčų komisijos šiais metais gavo daugiau nei 3,3 tūkst. piliečių skundų. Absoliuti dauguma prašymų darbo ginčų komisijoms pateikta dėl darbo užmokesčio ir su juo susijusių sumų išieškojimo, taip pat teikiami prašymai dėl drausminių nuobaudų panaikinimo, įpareigojimo nutraukti darbo sutartį, darbo ir poilsio laiko režimo nustatymo ir pan. Daugiausiai pateiktų asmenų prašymų (apie 40 proc.) komisijos patenkino, dar 13 proc. patenkino iš dalies ir tokiu pat procentu atvejų ginčo šalys dėl darbo ginčo sudarė taikos susitarimą. Dalį prašymų darbo ginčų komisijos nagrinėti atsisakė (dažniausiai dėl įmonėms iškeltų bankroto ar restruktūrizavimo bylų, kuomet prašymo nagrinėjimas nėra priskiriamas darbo ginčų komisijos kompetencijai, taip pat šalims atsisakius savo reikalavimų iki pirmojo komisijos posėdžio ir kitais atvejais) arba atmetė, pareiškėjų nurodytoms aplinkybėms nepasitvirtinus.
 
Valstybinės darbo inspekcijos informacija