pasitarimas.jpg
2013 m. rugsėjo 3 d.

pasitarimas.jpg

2013 m. rugsėjo 3 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje vyks pasitarimas dėl Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) Asociacijų laisvės komiteto 2013 m. birželį pateiktų rekomendacijų. 
Tarptautinės darbo organizacijos Asociacijų laisvės komitetas išnagrinėjo Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP)  skundą prieš Vyriausybę dėl pažeidinėjamų profsąjungų teisių Lietuvoje kolektyvinio ginčo UAB”Švyturys-Utenos alus” metu ir pateikė rekomendacijasVyriausybei. 

Komitetas pastebėjo, kad Aukščiausiasis Teismas ligi šiol nesuformulavo teisinio išaiškinimo, pagal kurį alaus gamybą galima būtų pripažinti kaip paslaugą, būtiną tenkinant būtiniausius (gyvybiškai svarbius) visuomenės poreikius šio skyriaus rėmuose.
Komitetas taip pat nemano, jog alaus gamyba gali būti būtina paslauga siaurąja šios sąvokos prasme, kuomet streikas gali būti ribojamas ar netgi uždraustas.  Komitetas tikisi, kad ir toliau ši nuomonė bus tinkamai vertinama ir gerbiama.

Komitetas taip pat primena, kad jei streikai uždraudžiami galiojant kolektyvinei sutarčiai, šis draudimas privalo būti kompensuojamas teise turėti galimybe pasinaudoti bešališkais ir greitais mechanizmais, kurių pagalba būtų nagrinėjami individualūs ar kolektyviniai skundai dėl kolektyvinių sutarčių išaiškinimo ar taikymo. 
Kadangi šiuo atveju, atrodo, sutartyje nebuvo numatyto ginčų sprendimo mechanizmo ar apsauginės sąlygos nesutarimo atveju, iškyla klausimas, ar šis ginčas neturėjo būti traktuojamas kaip interesų konfliktas, o tokiu atveju būtų buvusi galimybė skelbti streiką. Tokiu atveju Komitetas mano, kad streikas būtų buvusi teisėta darbuotojų ekonominių interesų gynimo priemonė.
Komitetas ypač norėtų, kad Vyriausybė skatintų derybas dėl ginčų sprendimo mechanizmo sukūrimo, kurį būtų galima pritaikyti atsiradus nesutarimams metinio darbo užmokesčio peržiūrėjimo metu tiek taikant galiojančias kolektyvines sutartis, tiek kalbant apie būsimas sutartis.

Visas TDO Asociacijų laisvės komiteto rekomendacijas galite rasti čia.

 
 
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija