2013 m. liepos 10 d.
Nuo 2011 m. gruodžio 1d. Lietuvoje galioja įdarbinimo per laikinojo įdarbinimo įmones įstatymas.

Šio įstatymo 5 straipsnio 5 dalyje nurodyta, jog darbo naudotojo darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, organizuojantys darbuotojų saugos ir sveikatos prevencines priemones ir darbuotojų atstovai privalo būti informuoti apie laikinųjų darbuotojų darbo pradžią ir pabaigą darbo naudotojo naudai.

Maistininkų profesinė sąjunga paragino įmonių profesinės sąjungos komitetus  pasinaudoti įstatymo teikiamomis galimybėmis  ir surinkti informaciją savo įmonėje, nes laikinieji darbuotojai yra sparčiai plintanti nauja išnaudojimo forma mažinanti pastoviai dirbančių darbuotojų uždarbį ir didinanti įtampą darbo vietoje.


Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija