statistikai.jpg
2013 m. liepos 8 d.
statistikai.jpg

2013 m. birželio 5-15 dienomis atliktų „Baltijos tyrimų” duomenimis, 37 procentai apklaustųjų piliečių pasitikėjo profesinėmis sąjungomis ir 38 proc. nepasitikėjo. Prieš mėnesį, gegužės 9-20 dienomis atliktų „Baltijos tyrimų” duomenimis, 39 procentai apklaustųjų piliečių pasitikėjo profesinėmis sąjungomis ir 36 proc. nepasitikėjo. 
Tarp 21 reitinguojamos institucijos profesinės sąjungos iš 14-osios nukrito į 16-ąją vietą.

Peržvelgus praėjusio pusmečio reitingus, tenka konstatuoti, jog jie svyruoja „švytuoklės principu”. Lyginant 2012 ir 2013 metų reitingų kreives profesinių sąjungų įvaizdžio kaitos švytuoklė iš esmės kartojasi: palankiausias mėnuo buvo vasaris (2012 m. – 40 proc. pasitikinčiųjų, o 2013 m. – 42 proc.), nepalankiausias mėnuo, kai nepasitikintieji persveria pasitikinčiuosius – balandis (2012 m. – 37:42; 2013 m. – 33:41).
Grįždami prie čia aptariamos birželio mėn. reitingų lentelės, pastebime, kad birželio 5-15 d. apklausoje tarp 21 institucijos prasčiau už profesines sąjungas vertinamos šešios – Prokuratūra, muitinės, komerciniai bankai, teismai ir Seimas. Vyriausybė aptariamąjį mėnesį aplenkė profesines sąjungas 3-mis ją palankiai vertinusių procentais.
Nors per pastaruosius 3-4 metus profesinių sąjungų reitingai apskritai imant blogėjo (kaip kad dramatiškai sumenko ir profsąjungos narių procentas tarp darbuotojų), vis dėlto šis įvaizdžio blogėjimas nėra nuoseklus. Palyginus su 2011 metais, 2012 metais profesines sąjungas visuomenė vertino kiek palankiau: tais metais vidutinis palankiai vertinusiųjų („pasitikinčiųjų”) respondentų procentas vidutiniškai sudarė 38,6. O 2011 metais profsąjungas palankiai vertino kiek mažiau – apie 38 proc. apklaustųjų.
Pasitikėjimo „rekordas” buvo pasiektas 2009 m. metų gegužę, kada daugiau nei pusė (51 proc.) apklaustųjų pareiškė pasitikį profesinėmis sąjungomis, o nepasitikinčiųjų buvo tik 30 proc.