LMP METINĖ – ATASKAITINĖ KONFERENCIJA

2013 m. birželio 28 d.
2013 m. briželio 21 d. Bačkonių konferencijų centre vyko Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos metinė – ataskaitinė konferencija. Konferencijos šūkis  „Reikia tikėti bejėgių jėga“ (V. Havel).

Metiniame pranešime Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė išsamiai papasakojo apie metų bėgyje nuveiktus darbus, problemas, dirbtinius bei objektyvius trukdžius. Buvo patvirtinta kontrolės komisijos ataskaita.

Apie prielaidas, galinčias Lietuvos ekonominę ir politinę sistemą priversti dirbti jos piliečių naudai, pasisakė žurnalo „Valstybė“ leidėjas Eduardas Eigirdas. Pranešėjas kalbėjo  apie šiuo metu egzistuojančią iškreiptą politinę sistemą, poreikį keisti sistemą iš vidaus, nes Lietuvoje dar yra pakankamai  optimizmo ir kūrybingų, sąžiningų žmonių.

Lietuvos Respublikos Seimo pirmininko pavaduotojas Algirdas Sysas supažindino konferencijos dalyvius apie darbo ir socialinių problemų sprendimą Lietuvos Respublikos Seimo darbotvarkėje.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos konferencijos dalyviai patvirtino LMP pirmininkės metinį pranešimą bei LMP kontrolės komisijos ataskaitą, priėmė LMP rezoliucijas dėl:
  • Vyriausybės programos socialinės dalies ir numatomos mokesčių ir sveikatos reformos;
  • Lietuvos profesinių sąjungų veiklos reformų būtinumo (Kreipimasis).