2013 m. gegužės 21 d.
Šiandien Klaipėdos profesinių sąjungų atstovai, dirbantys darbo ginčų komisijoje aptarė bei įvertino darbo ginčų bylų nagrinėjimo praktiką ir pateikė siūlymus Valstybinei darbo inspekcijai dėl darbo ginčų nagrinėjimo tvarkos:

  1. Siekiant kokybiškai parengti bylą, VDI darbuotojai privalo suinteresuotam asmeniui suteikti kokybišką konsultaciją ginčo klausimu ir padėti surašyti prašymą dėl darbo ginčo;
  2. Numatyti sankcijas atstovams, kurie nepateikia prašomų ir su byla susijusių dokumentų;
  3. Atsisakyti praktikos siųsti ir nagrinėti ginčus pagal darbdavio registracijos vietą. Prašymus dėl darbo ginčo nagrinėti pagal darbuotojo darbo vietą, nes darbuotojas yra silpnesnioji šalis;
  4. Nustačius, kad pažeidimas įvyko dėl darbdavio ar administracijos darbuotojų kaltės, nustatyti sankcijas už teisės aktų pažeidimus;
  5. Darbo ginčų komisijos nariui už susipažinimo su bylos medžiaga laiką taip pat turi būti nustatytas apmokėjimas;
  6. Šalims susitarus ar atsiėmus skundą, sprendimą priima darbo ginčų komisijos pirmininkas, nekviesdamas į posėdį kitų komisijos narių.