2013 m. gegužės 17 d.
Šiandien vyko AB „Pieno žvaigždės” grupės profesinių sąjungų susitikimas Kaune.

Susitikimo metu Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga, veikianti AB „Pieno žvaigždės” filialuose („Kauno pienas”, „Panevėžio pienas”, „Pasvalio sūrinė”) bei Vilniaus regiono pardavimų padalinyje, „Kauno pienas” darbininkų profesinė sąjunga ir „Mažeikių pieninės” darbuotojų profesinė sąjunga susitarė AB „Pieno žvaigždės” darbuotojų ekonominius – socialinius klausimus spręsti kartu bei sudarė bendrą derybinę grupę.

Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga bei kitos profesinės sąjungos, veikiančios AB „Pieno žvaigždės” siekia sudaryti kolektyvinę sutartį grupės mastu. Profsąjungų atstovai kreipėsi į AB „Pieno žvaigždės” valdybą prašydami skirti darbdavio atstovus į derybų grupę ir pradėti derybas dėl geresnio darbuotojų informavimo ir konsultavimo bei dėl darbo užmokesčio didinimo.