2013 m. gegužės 15 d.
Gegužės 14 d. LR Trišalėje taryboje buvo svarstomi Seimo vicepirmininko Algirdo Syso pasiūlymai Profesinių sąjungų įstatymui keisti. Nors  ankstesniame Trišalės tarybos posėdyje jau buvo pritarta pakeitimų paketui, tačiau, svarstant jį Seime, atsirado naujų pasiūlymų, tarp kurių – ir A. Syso siūlymas įvesti atstovavimo kriterijus.

Pagal A.Syso projektą, teisę atstovauti nacionaliniu, šakos ar teritoriniu lygmenimis turėtų teisę tokia organizacija, kuri vienytų ne mažiau kaip penkias profesines sąjungas; tokia organizacija turėtų būti  įsteigta ir įregistruota kaip profesinių sąjungų susivienijimas ir veikti ne mažiau kaip 5 metus; toks susivienijimas privalėtų turėti struktūrinius padalinius ne mažiau nei ketvirtadalyje Respublikos savivaldybių; susivienijimas turėtų priklausyti tarptautinėms profesinių sąjungų organizacijoms.

Profsąjungų atstovams Trišalėje taryboje nepatiko, kad vienodi atstovavimo kriterijai siūlomi tiek nacionaliniu, tiek šakos, tiek teritoriniu principu veikiančioms profsąjungų organizacijoms, ir tai įžiebė aštrią  diskusiją.

Plačiau skaitykite  www.lprofsajungos.lt