2013 m. gegužės 2 d.
Šiandien vyks Europos Parlamento Užimtumo ir socialinės apsaugos komiteto (EMPL) atstovų vizitas Lietuvoje.

13 val. EMPL atstovai susitiko su Lietuvos Respublikos Prezidente Dalia Grybauskaite. Susitikime buvo aptarti Lietuvos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetai ir darbai ES socialinės politikos srityje. Didžiausias dėmesys buvo skirtas jaunimo nedarbui.

Lietuvos pirmininkavimo metu bus siekiama paspartinti vadinamosios „Jaunimo garantijų iniciatyvos” įgyvendinimą. Joje numatyta, kad kiekvienam nedirbančiam jaunam žmogui iki 25 metų per keturis mėnesius po mokyklos baigimo ar darbo netekimo būtų pasiūlyta nauja galimybė dirbti ar mokytis. Šios iniciatyvos įgyvendinimui 2014-2020 metais ES biudžete numatyta 6 milijardų eurų parama. Ją gaus tos valstybės, kuriose jaunimo nedarbo lygis viršys 25 proc.

Lietuva taip pat sieks Europos pameistrystės aljanso įkūrimo. Jo tikslas – sutarti dėl bendrų valstybių narių, socialinių partnerių ir verslo veiksmų plėtojant pameistrystę. Ji padėtų jauniems žmonėms įgauti daugiau patirties, meistriškumo ir lengviau įsilieti į darbo rinką.

  

Dar viena Lietuvos užduotis – užbaigti derinti teisės aktus, kurie užtikrina geresnę darbuotojų apsaugą bei siekti pažangos garantuojant lygias galimybes darbo rinkoje.


14 val. Europos Parlamento Užimtumo ir socialinės apsaugos komiteto atstovai  susitiks su Darbdavių atstovais, 15 val. – su profesinių sąjungų atstovais. Šie susitikimai vyks Europos Parlamento biure.

Susitikime dalyvaus Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos (LMP) pirmininkė bei LMP Kauno regiono koordinatorė.

Europos Parlamento Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas atsakingas už užimtumo politiką ir visus socialinės politikos aspektus, tokius kaip darbo sąlygos, socialinis draudimas ir socialinė apsauga. Taip pat šis komitetas rūpinasi sveikatos apsaugos ir saugos priemonių darbo vietoje klausimais. Nagrinėja klausimus, tokius kaip profesinis rengimas, įskaitant profesines kvalifikacijas, laisvas darbuotojų ir pensininkų judėjimas, socialinis dialogas. Komitetas kovoja su visų formų diskriminacija darbo vietoje ir darbo rinkoje, išskyrus diskriminaciją dėl lyties.