2013 m. balandžio 29 d.
Valstybinė darbo inspekcija (VDI), siekdama patikrinti, kaip transporto įmonėse laikomasi darbo teisės ir darbuotojų saugos ir sveikatos reikalavimų – ypač darbo apmokėjimo, darbo ir poilsio organizavimo klausimais, kovo mėnesį surengė prevencinę transporto įmonių patikrinimo akciją. Jos metu patikrinta beveik 320 transporto įmonių.

„Minėtais aspektais transporto sektorius – vienas rizikingiausių. Tai patvirtina tiek gaunami darbuotojų skundai, tiek planinių inspektavimų ir šios akcijos rezultatai. Atsižvelgdami į juos ir transporto įmonių darbdavių argumentus, šiuo metu rengiame pasiūlymus Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai, kaip tobulinti darbo laiko apskaitos, kurios pažeidimų nustatoma daugiausiai, reglamentavimą transporto sektoriuje “, – teigia Lietuvos Respublikos vyriausiasis valstybinis darbo inspektorius Vilius Mačiulaitis.

Prevencinės akcijos metu surašyta daugiau nei 100 administracinių teisės pažeidimų protokolų. Daugiausia jų – apie 80 – surašyta už darbo laiko apskaitos pažeidimus. Už darbo užmokesčio mokėjimo tvarkos pažeidimus surašyta 10 protokolų. Po keletą protokolų taip pat surašyta už tachografų duomenų nesaugojimo ir (ar) vairuotojų darbo ir poilsio režimo pažeidimus. Baudų suma – beveik 30 tūkst. litų. Tikrintose įmonėse taip pat nustatyta per 200 pažeidimų, surašyta per 90 reikalavimų juos pašalinti. Pabrėžtina, jog ir reikalavimai pašalinti pažeidimus, ir baudos yra taikomos tuomet, kai pažeidimai yra šiurkštūs arba pasikartojantys ir jų nedelsiant ištaisyti negalima. Visais kitais atvejais darbo inspektoriai pirmiausia siekia kartu su darbdaviu išspręsti esamas problemas, pakonsultuoti jį bei įmonės atsakingus asmenis ir darbuotojus, kaip išvengti galimų pažeidimų ir pagerinti darbo teisės bei darbuotojų saugos ir sveikatos būklę įmonėje.

Transporto įmonėse vienas dažniausiai nustatomų pažeidimų – žodžiu sulygstama vairuotojams mokėti ne pagal tam tikrus reikalavimus nustatytą atlyginimą, bet už nuvažiuotus kilometrus – o tai turi neigiamos įtakos eismo saugumui, prieštarauja ES praktikai bei tampa darbuotojų ir darbdavių nesutarimų priežastimi. Patikrinimų metu taip pat nustatoma pažeidimų dėl darbuotojų saugos ir sveikatos vidinės kontrolės trūkumų įmonėje, darbo užmokesčio, darbo priemonių, privalomų sveikatos tikrinimų, darbuotojų instruktavimo, mokymo ir atestavimo darbuotojų saugos ir sveikatos klausimais ir pan.

2012 metais, daugiau nei dviejuose šimtuose įmonių patikrinus apie 4,6 tūkst. kelių transporto priemonių, nustatyta per 4,3 tūkst. pažeidimų: nepateikti vairuotojų dirbtų dienų registracijos lapai ir duomenys, nesilaikyta nustatytos poilsio ir vairavimo trukmės ir pan.

Pagal nelaimingų atsitikimų skaičių transporto įmonės yra antroje vietoje po statybų: pernai jose žuvo 14 darbuotojų, dar 32 buvo sunkiai sužaloti. Dažniausios traumų priežastys – kritimas iš aukščio kraunant krovinius (nuo automobilio kėbulo, vilkiko puspriekabės), darbuotojus sužaloja pati transporto priemonė (ją remontuojant, transporto priemonei pajudėjus iš vietos ir pan.). Paminėtina, jog transporto įmonėse darbuotojai gerokai dažniau miršta darbe dėl su darbu nesusijusių priežasčių – tokios mirtys daugiau nei dvigubai viršija visų su darbu nesusijusių mirčių vidurkį.