2013 m. balandžio 17 d.
Šiais metais daugiau lėšų bus skiriama jaunimo užimtumo skatinimui. Šiandien LR Vyriausybės posėdyje pritarus Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų perskirstymui, naujai priemonei „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ bus skirta 8 mln. litų Europos socialinio fondo lėšų, taip pat 33,8 mln. litų padidintos lėšos „Ieškančių darbo asmenų integracijos į darbo rinką“ programai.

Pasak socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės, didžiausias dėmesys bus skiriamas nedirbančiam, socialiai pažeidžiamam jaunimui, taip pat jaunų ir nekvalifikuotų bedarbių įtraukimui į darbo rinką. „Tie jaunuoliai, kurie motyvuoti, baigę vidurinį mokslą, tuo labiau aukštąjį mokslą, net ir praradę darbą, turi daugiau galimybių vėl įsidarbinti. Deja, yra nemažai jaunuolių, kurie dėl vienų ar kitų priežasčių neįgijo darbinių įgūdžių, jų kvalifikacija nepakankama. Turime grąžinti juos visuomenei, įtraukti į darbo rinką, motyvuoti mokytis, kelti kvalifikaciją“, – sako ministrė. 

„Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ – nauja priemonė, siūloma atsižvelgiant į Europos Komisijos ir LR Vyriausybės iniciatyvas. Jos esmė – tikslinis ieškojimas ir bendravimas su tais jaunuoliais, kurie nepasiekia nei darbo biržos, nei atvirų jaunimo centrų, nes kol kas nėra motyvuoti. Konsultantų tikslas bus atvesti jauną žmogų atgal į formaliojo švietimo sistemą, jei jis per anksti iškrito iš jos, paskatinti įgyti profesiją, kuri padėtų užsidirbti, patarti, kur įgyti reikalingų įgūdžių, kaip užsiimti savanoriška veikla ir pan.

„Ieškančių darbo asmenų integracijos į darbo rinką“ programa jau šiuo metu yra sėkmingai įgyvendinama Lietuvos darbo biržos. Tęstiniuose, įvairios trukmės (nuo 12 iki 36 mėn.) projektuose Europos socialinio fondo lėšomis finansuojamas bedarbių profesinis mokymas, įdarbinimas subsidijuojant, darbo įgūdžių įgijimas, viešieji darbai, darbo rotacija, teritorinis judumas. Jaunimo projekte įdarbinimo lygis siekia virš 80 proc. Tai rodo, kad ši priemonė pasiteisina, o jos papildomas finansavimas padės įtraukti į darbo rinką dar 15 tūkst. bedarbių. Šioje programoje jau dalyvavo 194 tūkst. žmonių.

Priemonę „Jaunimo užimtumo ir motyvacijos skatinimas“ įgyvendins Jaunimo reikalų departamentas ir Lietuvos darbo birža.