2013 m. balandžio 15 d.
Šiandien dalyvaudama Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos tarybos posėdyje, socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė pabrėžė užimtumo didinimo, ypatingai jaunimo, svarbą.

 
Pasak ministrės, siekiant radikaliai spręsti nedarbo problemą, rengiama Užimtumo didinimo programa su aiškia ekonomikos augimo skatinimo ir naujų darbo vietų sukūrimo strategija. „Rengiant ją, orientuojamės į konkrečias efektyvias priemones, kurios padėtų pasiekti realių rezultatų bei realiai spręsti nedarbo problemas. 
 
Šiam tikslui yra pakviesti dalyvauti socialiniai partneriai, mokslo bei verslo ekspertai, su kurių pagalba išgryninsime ir pateiksime sistemines priemones“, – susitikime pabrėžė A. Pabedinskienė.

Susitikime ministrė taip pat pristatė rengiamą Jaunimo užimtumo didinimo priemonių planą, kuriame numatyta, kad baigus formaliojo mokymo įstaigas, jaunuoliai per 4 mėnesius būtų įdarbinti arba jiems pasiūlyta kokybiška gamybinė praktika ar stažuotė, galimybės įgyti profesijos praktinių įgūdžių konkrečioje darbo vietoje.

Taip pat „Jaunimo užimtumo didinimo“ projektą, kuriuo siekiama padidinti jaunų žmonių konkurencines galimybes, sudarant sąlygas įgyti trūkstamų darbo įgūdžių tiesiogiai darbo vietoje, skatinant darbdavius įdarbinti jaunus asmenis, kurie dažniausiai stokoja darbinių įgūdžių.

„Numatome steigti papildomų jaunimo darbo centrų, kurie padės jaunimui orientuotis socialinėje aplinkoje ir darbo rinkoje. Skatindami darbdavius įdarbinti jaunimą, jiems teikiame dalies darbo užmokesčio kompensaciją už pirmą kartą įsidarbinusius jaunuolius, taip pat jaunus žmones skatiname kurti savo verslą  iš Verslumo skatinimo fondo teikdami lengvatinius mikrokreditus“- šiandien kalbėjo ministrė.

Tarp svarbiausių priemonių aptartos ir „Intensyvios ilgalaikės pagalbos nedirbančiam ir nesimokančiam jaunimui programa“, kuri numato, jog specialistų grupės dirbs su nedirbančiais ir nesimokančiais jaunuoliais jų gyvenamojoje aplinkoje: teiks kokybiškas informavimo, konsultavimo, profesinio orientavimo bei darbo paieškos paslaugas, socialinio darbo ir psichologinę pagalbą, taikant neformaliojo ugdymo, mobilaus darbo su jaunimu ir paramos per atstumą metodus, „palydint“ jaunuolius iki socialinę pagalbą ar mokymo paslaugas teikiančių institucijų.

Akcentuota darbo biržų sistemos modernizavimo svarba, kad darbo ieškantiems asmenims ir darbdaviams būtų teikiamos individualizuotos ir kokybiškos paslaugos, taip pat socialinio dialogo plėtra.

www.socmin.lt