2013 m. balandžio 9 d.
Socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė Osle, kartu su Vokietijos, Austrijos, Liuksemburgo, Italijos, Ukrainos, Suomijos, Ispanijos, Norvegijos ir kitų valstybių ministrais, neformalios diskusijos metu aptarė jaunimo nedarbo problemas.
 

„Jaunimo nedarbo mažinimas yra vienas svarbiausių mūsų prioritetų. Nors jaunimo nedarbo lygis mūsų šalyje mažėja, tačiau turime dar labai daug ką nuveikti ir tai daryti glaudžiai bendradarbiaujant visiems socialiniams partneriams“, – diskusijos metu kalbėjo ministrė A.Pabedinskienė.

Ministrė pasidžiaugė, kad Lietuvoje jaunimo nedarbas mažėja sparčiausiai lyginant su kitomis Europos Sąjungos šalimis. Pagal „Eurostat“ duomenis, jaunimo nedarbas Lietuvoje mažėjo nuo 33,1 iki 25,6 proc., lyginant liepos mėn. 2011 m. ir 2012 m. duomenis. Tam įtakos turėjo Europos ekonomikos augimo strategija „Europa 2020“ ir jos iniciatyvos. Pasak ministrės, Lietuva efektyviai pasinaudojo Europos socialinio fondo finansuojamomis programomis, kurios paskatino jaunus žmones kurti ir plėsti savo verslą. 

Šioje neformalioje ministrų diskusijoje jaunimo užimtumo krizės klausimais ministrė taip pat pabrėžė, kad egzistuojančios tarptautinės strategijos, nacionaliniai veiksmų planai turi būti realiai įgyvendinami. Apsikeitimas informacija apie gerąją praktiką valstybėse, priežiūros ir vertinimo mechanizmai yra itin reikalingi. Ministrė kvietė vyriausybes ne tik centralizuotai vertinti jau egzistuojančias tarptautines darbotvarkes ir veiksmų planus, bet taip pat vertinti, kokios konkrečios priemonės vienose valstybėse veikia tinkamai, kitose – ne.

Neformaliame ministrų pasitarime dalyvavęs Europos komisaras L. Andor pabrėžė, kad gerųjų pavyzdžių paieška yra vienas iš kelių sprendžiant problemas šioje srityje. Jis pristatė Europos Komisijos jaunimo užimtumo paketą, o taip pat akcentavo tarptautinio bendradarbiavimo sprendžiant jaunimo užimtumo problemas svarbą. 

Savo šalių patirtį pristatė bei savo pasiūlymus taip pat pateikė Austrijos, Vokietijos, Airijos, Italijos, Suomijos, Ukrainos, Ispanijos ir kitų valstybių ministrai.