2013 m. balandžio 2 d.
Konstitucinis Teismas šiandien priimtame nutarime pripažino, kad Vyriausybės 2004 m. liepos 16 d. nutarimas Nr. 903, kuriuo pritarta Susitarimo dėl valstybei nuosavybės teise priklausančių akcinės bendrovės „Alita“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties pakeitimo projektui, prieštarauja Konstitucijai, taip pat prieštaravo Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymui.

 
Šiame Konstitucinio Teismo nutarime konstatuota, kad Vyriausybės teisė pritarti privatizavimo sandorio projektui ar vėliau – tokio sudaryto privatizavimo sandorio pakeitimo projektui, kai  privatizavimo būdas yra viešas konkursas, gali būti įgyvendinama tada, kai privatizavimo sandoris yra  sudaromas vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymu, pagal kurio 16 straipsnio 1 dalį, galiojusią ginčijamo Vyriausybės nutarimo priėmimo metu, potencialus pirkėjas, kad jam galėtų būti perduotas privatizavimo objektas, turi būti viešo konkurso laimėtojas.

Konstitucinis Teismas konstatavo, kad susitarimu, kurio projektui pritarta ginčijamu Vyriausybės nutarimu, padaryti AB „Alita“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties su minėtu pirkėju pakeitimai patys savaime (be pagrindinių AB „Alita“ akcijų pirkimo-pardavimo sutarties nuostatų) negali būti  laikomi turinčiais savarankišką galią.

Todėl Vyriausybė, ginčijamu nutarimu pritardama susitarimo dėl AB „Alita“ akcijų pirkimo-pardavimo  sutarties pakeitimo projektui, pagal kurį buvo keičiama AB „Alita“ akcijų pirkimo-pardavimo sutartis, sudaryta su tokia šalimi, kuri negalėjo būti tinkama pagrindinės sutarties šalis ir kaip viešo  konkurso laimėtoja prisiimti įsipareigojimų, pažeidė Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 16 straipsnio 1 dalį, Konstitucijos 94 straipsnio 2 punktą, konstitucinį teisinės valstybės  principą.


Visas nutarimo tekstas skelbiamas Konstitucinio Teismo interneto svetainėje www.lrkt.lt

www.lrkt.lt