2013 m. kovo 4 d.
2013 m. kovo 7 d. LMP jaunimo atstovai dalyvaus Lietuvos ryšių darbuotojų profesinės sąjungos jaunimo organizuojamame seminare.

Seminaro metu bus aptartos temos: 

  1. Efektyvus tikslo siekimas. Emocinio intelekto įtaka kelyje link tikslo;
  2. Profesinių sąjungų stiprybės ir silpnybės;
  3. Aktyvi jaunimo veikla profesinėse sąjungose. Jaunimo dalyvavimas – galimybės ir kliūtys.