2013 m. kovo 4 d.
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdis vyks 2013 m. kovo 5 d. (antradienį) 14 val. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje.

 
DARBOTVARKĖ:
  1. Dėl Užimtumo fondo 2013 metų sąmatos projekto (svarstymas).
  2. Dėl teisės aktų projektų, susijusių su 2006 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvencijos dėl darbo jūrų laivyboje nuostatų perkėlimu (svarstymas).
  3. Dėl situacijos darbo rinkoje, susijusios su padidintos minimalios mėnesinės algos (MMA) mokėjimu (pateikimas).
  4. Informacija dėl susitikimų su regioninėmis trišalėmis tarybomis (pateikimas).
  5. Dėl komitetų ir komisijų prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos veiklos (pateikimas).
  6. Lietuvos Respublikos trišalės tarybos pirmininko rinkimai (darbdavių eilė).