2013 m. vasario 15 d.
Šiandien vyko profsąjungos komiteto susitikimas su AB „Kraft Foods Lietuva“ įmonės vadovais. Susitikime aptarti bendradarbiavimo su profesine sąjunga klausimai. 

Susitarta profsąjungų aktyvą įtraukti į įmonėje organizuojamas mokymų programas, prieš savaitę suderinus darbotvarkę rengti ketvirtinius susitikimus su įmones vadovais. Susitikimus protokoluoti ir informuoti darbuotojus tik tada, kai bus priimtas nutarimas konkrečiu išspręstu klausimu. Buvo pasiūlyta sukurti kompiuterinę bylą, kurioje būtų registruojami probleminiai klausimai ir pasiūlomi klausimų sprendimo būdai.