2013 m. vasario 11 d.
Nelaimingi atsitikimai darbe dažniausiai atsitinka statybos, transporto ir apdirbamosios gamybos organizacijose. Lietuvos įmonėse pernai įvyko 53 mirtini ir 139 sunkūs nelaimingi atsitikimai darbe.

Dažniausiai sunkūs ir mirtini nelaimingi atsitikimai darbe įvyko atliekant statybos, remonto bei sandėliavimo, pakrovimo, iškrovimo, transportavimo darbus.

Kas penktas darbuotojas žuvo dėl kelių transporto priemonės, kas šeštas – nukritęs iš aukščio.
Apie pusę sunkių ir mirtinų nelaimingų atsitikimų darbe įvyko mažose ir vidutinėse įmonėse. Nelaimės dažniausiai atsitinka dėl netinkamo pavojingų darbų organizavimo, netinkamo darbo vietos įrengimo, nepakankamos vidinės kontrolės darbe.