2013 m. vasario 5 d.
Vasario 5 d. vyko susitikimas su AB”Stumbras” darbdavio įgaliotais atstovais.

Buvo aptartos kolektyvinės sutarties konferencijų datos, pristatytas naujas profsąjungos komitetas. Taip pat buvo susitarta dėl informavimo apie pokyčius bei reguliarių susitikimų su profsąjungos komitetu. Vyko diskusija dėl mėnesinių priemokų skyrimo tvarkos bei atostogų grafiko sudarymo.