2013 m. sausio 18 d.
Lietuvos Respublikos trišalės tarybos (ekonominės socialinės tarybos) posėdis vyks 2013 m. sausio 22 d. (antradienis) 14 val. 

Lietuvos Respublikos trišalės tarybos posėdžio darbotvarkė;

MEDŽIAGA: 
Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos dėl MMA taikymo posėdžio protokolas (2013.01.03);
Darbo grupės prie Lietuvos Respublikos trišalės tarybos dėl MMA taikymo posėdžio protokolas (2013.01.11);
Trišalės komisijos prie Lietuvos darbo biržos posėdžio protokolas (2013.01.14);
Dėl neturtinės žalos apribojimo darbo ginčuose (spausti čia);
Darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymo projektas;
Darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymo lyginamasis variantas;
Darbo kodekso 204 straipsnio ir XIX skyriaus pakeitimo įstatymo projekto aiškinamasis raštas;
Išrašas iš Darbo santykių komisijos posėdžio protokolo;
Dėl sezoninių darbų (spausti čia);
Išrašas   iš Darbo santykių komisijos posėdžio protokolo;
LMP ir „Solidarumo“ atstovai imasi veiksmų dėl teisės streikuoti suvaržymo (spausti čia);