2012 m. gruodžio 11 d.
„Mūsų Vyriausybės pagrindinis siekis – eiti gerovės valstybės kūrimo keliu, kad Lietuvos žmonės jaustųsi orūs, saugūs ir laimingi“, – skelbia šešioliktosios Vyriausybės 2012–2016 metų programos projektas, gruodžio 10 d. užregistruotas Seime.


Profesinės sąjungos programoje paminėtos tris kartus, kalbama net apie jų rėmimą. Tuo tarpu ketverius Lietuvą valdžiusi Permainų koalicija Vyriausybės programoje nebuvo užsiminusios nei apie profesines sąjungas nei apie socialinį dialogą.

Naujosios Vyriausybės programoje, kuri dar turės būti patvirtinta Seime, tarp išvardintų vienuolikos svarbiausių vertybių trečiuoju punktu yra minimas „Solidarumu ir socialiniu teisingumu grindžiamas socialinis dialogas“.

„Darbuotojai ir darbdaviai dialogo pagrindu turi rasti sutarimą, kad ekonomika greičiau atsigautų, o jos augimo rezultatais vėl visi galėtų naudotis. Remsime profesines sąjungas, gebančias vertinti realias valstybės ir visuomenės galimybes, deramai atstovauti darbuotojams. Svarbu diegti lanksčias darbo formas ir plėtoti paslaugas, kurios mažintų darbingo amžiaus žmonių (ypač moterų) riziką iškristi iš darbo rinkos dėl vaikų ar kitų globos reikalingų asmenų priežiūros“, – teigia projekto autoriai. 

Socialinės politikos skyrius taip pat pradedamas socialinio dialogo reikalais: „Gerinsime socialinį dialogą tarp darbdavių, valstybės ir samdomų darbuotojų. Didinsime profesinių sąjungų įtaką priimamiems sprendimams, skatinsime šakinių profesinių sutarčių pasirašymą“.

Vyriausybės programos projektas svarstyti bus teikiamas gruodžio 11 d. Seimo plenariniame posėdyje. Jį svarstyti bus siūloma gruodžio 13 d.

www.lprofsajungos.lt