2012 m. gruodžio 10 d.
Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” ir Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos atstovai susirinkę į pasitarimą dėl darbuotojų teisės imtis kolektyvinių veiksmų, konstatavo, jog Lietuvos darbuotojų teisė streikuoti yra suvaržyta.

Tai patvirtina vienas po kito priimti teismų sprendimai, kuriais darbuotojų bandymai, ginti savo teisėtus interesus, siekiant kolektyvinių sutarčių vykdymo, pasitelkti įstatymu garantuotą teisę, organizuoti streikus, buvo pripažinti neteisėtais. Nors streikas yra pagrindinis socialinio dialogo instrumentas, tačiau pagal susiklosčiusią teisinę praktiką organizuoti legalaus streiko Lietuvoje neįmanoma.

2012 m. lapkričio 13 d. Vilniaus miesto 1 apylinkės teismas pripažino 2012-10-23-25 d. UAB „Vilniaus viešasis transportas” darbuotojų slapto balsavimo dėl įspėjamųjų ir neterminuotų streikų rezultatus negaliojančiais ir pripažino 2012-11-14 paskelbtą įspėjamąjį streiką neteisėtu.

2011 m. liepos 22 d. Klaipėdos apygardos teismo Civilinių bylų skyriaus teisėjų kolegija išnagrinėjusi bendrovės „Švyturys-Utenos alus” prašymą dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo irgi uždraudė profesinei sąjungai streikuoti.

Kitaip tariant, Klaipėdos apygardos teismas Lietuvoje suformavo teismo precendentą dėl streiko sustabdymo ar atidėjimo ir nurodė, kad bet kurioje įmonėje teismai turi teisę neribotam laikui atidėti neprasidėjusį streiką, o prasidėjusį sustabdyti.

2012 m. kovo 6 d. Lietuvos Aukščiausias teismas išnagrinėjo profesinių sąjungų jungtinės atstovybės kasacinį skundą ir priėmė sprendimą, kuriuo streiką UAB „Švyturys – Utenos Alus” paskelbė neteisėtu.

Be ankstesniuose teismų sprendimuose nurodytų argumentų, Lietuvos Aukščiausiasis teismas savo sprendime papildomai nurodė, kad darbdaviui sąžiningai vedant kolektyvines derybas, t.y jų nevilkinant ir siekiant susitarimo (šiuo atveju darbdavys pasiūlė patenkinti 10 % darbuotojų reikalavimų), bet darbo santykių šalims nepasiekus susitarimo, darbuotojai netenka teisės streikuoti.

Profesinių sąjungų atstovai nutarė:

1.Siūlyti klausimą dėl žmogaus teisių pažeidimų ir teisės streikuoti Lietuvoje suvaržymo įtraukti į artimiausią LR Trišalės tarybos posėdį.

2. Kreiptis į Lietuvos profesinių sąjungų koordinacinį centrą ir pakviesti 2013 m. sausio 16 d., organizuoti bendrą profesinių sąjungų akciją, kurios tikslas atkreipti politikų ir visuomenės dėmesį į tai, jog Lietuvoje nėra užtikrinama viena iš pagrindinių žmogaus teisių – teisė jungtis į profesines sąjungas, vesti kolektyvines derybas, streikuoti.

3. Kreiptis į tarptautines profesinių sąjungų organizacijas, prašant paramos, nagrinėjant ir keičiant Lietuvos teisinį reguliavimą bei suformuotą teismų praktiką.

Lietuvos profesinės sąjungos „Solidarumas” pirmininkė Aldona Jašinskienė

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos pirmininkė Gražina Gruzdienė