ĮSPĖJAMASIS TRANSPORTININKŲ STREIKAS SUSTABDYTAS
2012 m. lapkričio 7 d.
2012 m. lapkričio 7 d. Vilniaus m. I apylinkės teismas priėmė nutartį,
kuria tenkino pareiškėjo UAB „Vilniaus viešasis transportas“ prašymą
dėl laikinųjų apsaugos priemonių taikymo – atidėti įspėjamąjį streiką 30
dienų.


Teisėjos
Renatos Kasimovienės teigimu, sprendime dėl įspėjamojo streiko skelbimo
neva nebuvo išdėstyti „motyvai, kad įspėjamojo streiko organizavimas
nuo 04 vai. 30 min. iki 06 val. 30 min. nesutrikdys visuomeninio
transporto paslaugų teikimo viešajame sektoriuje“. Toks sutrikdymas esą
pakenks viešajam interesui ir „gali kilti grėsmė laiku neužtikrinti
žmonių gyvybei, sveikatai ir saugumui reikalingų paslaugų“. 

Teisėja
taip pat mano, kad streiko organizatoriai turėję apsvarstyti ir
klausimą „apie tokį streiko organizavimo būdo, laiko ir priemonių
parinkimą, kad nebūtų pažeistas viešasis interesas“.

Lietuvos
profesinių sąjungų konfederacija (LPSK) išplatino praenšimą, kuriame
teigima, jog kreipsis į tarptautines organizacijas dėl esminių Žmogaus
teisių ir laisvių Lietuvoje nepaisymo.

"Norime
atkreipti dėmesį, jog Lietuvoje susiklostė tokia situacija, kad nors
teoriškai streikas galimas, praktiškai jį surengti neįmanoma.
Uždraudžiant streikus Lietuvoje, atimama teisė darbuotojams rei
kalauti, kad darbdaviai laikytųsi darbo įstatymų, kolektyvinių sutarčių ir susitarimų", – teigiama LPSK pranešime.

Tuo
tarpu lapkričio 9 d., 11 val. rinksis streiko komitetas ir spręs, kaip
elgtis toliau. Teismo nutartį galima skųsti aukštesnės instancijos
teismui per septynias dienas nuo nutarties kopijos gavimo dienos.

PN inf.

www.lprofsajungos.lt