2012 m. spalio 17 d.
Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos iniciatyva LPSK teisininkė paruošė įstatymo projektą keisti dar neįsigaliojusią darbo ginčų nagrinėjimo tvarką. Nederinant su socialiniais partneriais, prie straipsnio dėl neteisėto darbuotojo nušalinimo ar atleidimo iš darbo buvo pridėta išlyga, kad, jei darbuotojas bylinėjimosi metu įsidarbina kitoje darbovietėje, teismas jam priteisia tik darbo užmokesčio skirtumą už priverstinės pravaikštos laiką.


Taigi nuostata, kuri yra sankcija darbdaviui už neteisėtą darbuotojo atleidimą iš darbo, nuo 2013 m. sausio 1 dienos nebegalios. Darbdavys, neteisėtai atleisdamas darbuotoją iš darbo, nepatirtų nuostolių, jei šis įsidarbintų kitame darbe. Toks reglamentavimas nemotyvuoja darbdavių laikytis įstatymo, o darbuotojų – kreiptis į teismą dėl jų teisių pažeidimo. Todėl siūloma nustatyti, kad teismui pripažinus darbuotojo atleidimą iš darbo neteisėtu, darbuotojui priteisiamas vidutinis jo darbo užmokestis už visą priverstinės pravaikštos laikotarpį.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija