2012 m. spalio 12 d.
2012 m. spalio 10 d. Maskvoje vyko Baltijos jūros šalių profesinių sąjungų tinklo (BASTUN) posėdis. Pagrindinė teminė diskusija buvo skirta Tarptautinės darbo organizacijos (TDO) klausimams aptarti, ypatingą dėmesį skiriant asociacijų laisvės standartams Europos regione.

Pagrindinį pranešimą darė Kari Tapiola, TDO generalinio direktoriaus specialusis patarėjas. Jis rėmėsi situacija Gruzijoje.

Ar šiandien  Europos regionui aktualios TDO konvencijos dėl asociacijų laisvės, dėl teisės į streiką? Gruzijoje priimtas ultraliberalus Darbo kodeksas, ar liks vietos profesinių sąjungų veiklai. Darbuotojų apsauga minimali.

Post sovietinėse respublikose formuojasi naujas politinis-ekonomis modelis, kurį kuria sovietiniai oligarchai pasiremdami neoliberalistine ideologija.

Tai turi įtakos darbuotojų teisių ribojimamas. Tuo labiau, kad profesinės sąjungos atėję iš sovietinės santvarkos, yra kaip sovietinis palikimas, jų įvaizdis neigiamas. Profesinės sąjungos neturėjo laiko persitvarkyti į tikrai atstovaujančią darbuotojus sistemą.

Profesinių sąjungų lyderiams bei aktyvistamas, o neretai ir nariams yra grąsinama atleidimais iš darbo.

Tai gi, ką daryti, kad tokiomsi sąlygomis profesinės sąjungos išliktų?

Kitas klausimas – teisė į streikus, jeigu nėra užtikrintos teisės į streiką, praktikšai negalima užtikrinti asociacijų laisvės.

Balansuojama tarp socialinių teisių, darbuotojų teisių ir verslo teisių. Kas svarbiau socialinės ar verslo teisės?

Vis dažniau veslo atstovai sako, jog profesinių sąjungų teisės trukdo ekonomikai, tačiau yra vilčių, kad verslas supras, jog beveik šimtą metų veikiančios Tarptautinės darbo organizacijos sistemos sugriauti nereikėtų.

Sergejus Glovackas pristatė TDO ACTRAV Oraus darbo skatinimo programą, kuri yra įgyvendinama septyniose postsovietinėse šalyse.

Programa apima tokias sritis, kaip socialinė apsauga, užimtumas, sauga ir sveikata darbe.  

Jis informavo, jog TDO konvencijos Nr.102 dėl minimalių socialinių standartų nėra ratifikavusi  nei viena iš 15 buvusių Sovietų sąjungos respublikų. Užimtumo, darbo užmokesčio, socialinės atskirties rodikliai rodo, jog geriausiai tame Eregione sekasi Kazakstanui, Azerbaidžanui ir Rusijai.

Į Rusiją plūsta darbo iešakntys žmonės iš Uzbekijos, Kirkizijos, Tadžikistano. Šiose šalyse didžiausia problema – korupcija, šešėlinė ekonomika.

Tarptautinės darbo organizacijos vaidmuo tampa vis svarbesniu, nes  konvencijose numatyti minimalūs standartai, plečiantis neoliberalizmui, vis dažniau tampa maskimaliais.
**

Posėdyje pristatyta Rusijos prezidentavimo BASTUN porgrama 2012-2013 metamas.

Pristatytas Baltijos jūros darbo forumas (Baltic Sea Labour Forum), kuris susikūrė, kaip Baltijos šalių darbo rinkos projekto (BSLN) rezultatas. Kol kas Forumas neturi nuolatinio finansavimo.

Po truputį į Forumą stoja tiek profesinių sąjungų, tiek darbdavių organizacijos.

Estijos profesinių sąjungų EAKL pirmininkas trumpai pristatė Baltijos naujų narių organizavimo akademijos veiklą. Nauji nariai organizuojama transporto, prekybos bei energetikos sektoriuose.


Parengė
Daiva Kvedaraitė
LPS „Solidarumas“ tarptautinė sekretorė

www.lps.lt