2012 m. spalio 11 d.
Spalio 11 d., ketvirtadienį, vyko Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos atstovų susitikimas su UAB „Eurovaistinė” vadovybe. Susitikime dalyvavo Vaistinių darbuotojų profesinės sąjungos pirmininkas, LMP jaunimo komiteto pirmininkas Žydrūnas Mineikis, LMP pirmininkė ir advokatas Nerijus Kasiliauskas. Buvo aptartos kolektyvinės sutarties sudarymo perspektyvos, darbuotojų informavimas ir konsultavimas, darbo apmokėjimo klausimai, darbų saugos komiteto steigimas ir kt. Sutarta, kad ne rečiau kaip kartą per pusę metų vyks reguliarūs vadovybės susitikimai su darbuotojų atstovais. 

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija