2012 m. rugsėjo 27 d.
Trečiadienį, rugsėjo 26 d., dieną įvyko LDF Valdybos posėdis. Posėdyje buvo svarstomi įvairūs klausimai, tarp kurių ir „nacionalinio” susitarimo paskutinioji redakcija. Po diskusijų vienbalsiai nutarta nepritarti vėliausiai „nacionalinio” susitarimo redakcijai, kadangi joje nėra atsižvelgta į profesinių sąjungų pasiūlymus.


www.ldf.lt