2012 m. rugsėjo 19 d.
Rugsėjo 18 d. vėl buvo susirinkusi darbo grupė, ruošianti Nacionalinio susitarimo 2012-2016 metams (NS) projektą. Derybos truko beveik dvi valandas; jose dalyvavo darbdavių, profesinių sąjungų bei Socialdemokratų partijos atstovai. LPSK Valdyba buvo įpareigojusi pirmininko pavaduotoją A. Kvedaravičių, dalyvaujantį šioje darbo grupėje, pranešti rugsėjo 17 d. LPSK Valdybos posėdyje priimtą poziciją – Nacionalinis susitarimas atmestas. Tačiau A. Kvedaravičius darbo grupės nariams išdalino raštą su pastabomis NS tekstui ir nurodė, kad, jei šios pastabos bus priimtos, bus svarstomas naujas NS tekstas ir priimtas sprendimas dėl jo pasirašymo. 

 

Taigi, nepaisant LPSK Valdybos posėdyje priimto nutarimo atmesti Nacionalinio susitarimo projektą, LPSK atstovas A. Kvedaravičius toliau savo nuožiūra dalyvavo derinant NS tekstą.

Šalių susitikime nuspręsta: NS pasirašyti spalio 2 d. – su profesinėmis sąjungomis arba be jų. Jokie pasiūlymai ar pastabos daugiau priimami nebus, o parengta galutinė dokumento redakcija bus išsiųsta per keletą dienų organizacijoms ir politinėms partijoms. Tuomet jos ir turėsiančios apsispręsti, ar norės tapti susitarimo šalimi.

Nemažai diskutuota dėl tam tikrų formuluočių, tačiau rasti visas puses tenkinantys sprendimai. Pvz., profsąjungų atstovams nepatiko formulavimas: „Darbo santykių reguliavimo nuostatos turi būti svarstomos tik gavus darbdavių ir profesinių sąjungų nuomones“, esą nuomonių gavimas nieko neįpareigoja. Tačiau Socialdemokratų partijos atstovės teigimu, kitokia formuluotė prieštarautų Seimo statutui. Tad nutarta pritarti pasiūlymui žodį „gavus“ pakeisti „įvertinus […] nuomones“.

Kalbėta ir apie tai, kas yra „infliacinio pobūdžio teisės aktai“. Projekto sudarytoja Investors’s Forum vadovė Rūta Skyrienė patikino, jog čia galvoje neturimi atlyginimai, jų nedidinimas, tai esąs punktas politikams, kad „jie neišlaidautų“.

Nemažai abiejų pusių pasiūlymų nuspręsta fiksuoti kaip siūlymus būsimam NS vykdymo priemonių planui.

  Parengta pagal www.lprofsajungos.lt informaciją

Apie derybas rašo Verslo žinios.


Lietuvos maistininkų profesinė sąjunga