2012 m. rugpjūčio 23 d.
Lietuvos darbo biržos specialistai atkreipia būsimų abiturientų dėmesį į tris pagrindines tendencijas, kurios dažnai apsunkina jaunimo kelią į darbo rinką:

1. Kelios specialybės jau penkerius metus patenka į daugiausiai darbo biržoje registruotų absolventų specialybių ketvertuką. Tai – verslo vadyba, teisė, ekonomika ir buhalterinė apskaita (lyginami 2007-2011 m. rugsėjo 1 d. duomenys). Paradoksalu, bet šios specialybės ir toliau išlieka vienos populiariausių tarp abiturientų. Be abejo, tai reikalingos ir patrauklios specialybės, tačiau Lietuvoje darbdavių , galinčių įdarbinti visus norinčius, potencialas ribotas.

Patarimas: prieš renkantis profesiją, reikėtų labiau pasidomėti Lietuvos aukštųjų mokyklų siūlomomis studijų programomis, nedarbo statistika, potencialiais darbdaviais, kreiptis patarimų ir informacijos į jaunimo organizacijas, Jaunimo darbo centrų specialistus. 

2. 2012 m. rugpjūčio 1 d. duomenimis, beveik kas antras jaunas bedarbis (46,7 proc.) neturėjo profesinės kvalifikacijos, todėl negali konkuruoti darbo rinkoje. Profesijos neturėjimas labai apsunkina jauno žmogaus gyvenimo kokybę, saviraišką, mažina jo motyvaciją.

Patarimas: būsimieji darbo rinkos dalyviai jau dabar turi žinoti, kad ateityje mažės nekvalifikuotų darbų poreikis visoje Europoje, taip pat ir Lietuvoje. Įgyta profesija – nebūtinai tai turi būti tik aukštasis išsilavinimas – padės būti savarankiškam, nepriklausomam ir užimtam. Pavyzdžiui, profesionalus ir darbštus bitininkas, sodininkas ar tinkuotojas bus ne mažiau paklausus nei IT specialistas ar gydytojas. Svarbu surasti savo pašaukimą.

3. Jaunimas stokoja ne tik žinių, bet ir socialinių, psichologinių, organizacinių, komunikacijos įgūdžių bei kompetencijų.

Patarimas: aktyvi užklasinė veikla, žingeidumo ugdymas, domėjimasis visuomenės socialiniu, politiniu ir kultūriniu gyvenimu, sportas, muzika, šokiai ir t.t. – tai galimybės dar mokantis mokykloje sustiprinti šiuos įgūdžius ir kompetencijas.

Žvilgsnis į ateitį: didės aukštos kvalifikacijos specialistų poreikis, nekvalifikuotiems įsidarbinti bus sunkiau

Iki 2015 metų 90 proc. visų darbų reikalaus e.įgūdžių. Jei 2007 m. Europoje buvo 4,7 mln. informacinių technologijų specialistų, tai 2015 m.  planuojama, kad jų skaičius padidės iki 5,26 mln. Iki 2020 m. aukštos kvalifikacijos specialistams tikimasi, darbo pasiūlymų skaičius padidės iki 16 mln., tačiau žemos kvalifikacijos darbų sumažės maždaug 12 mln. Viena iš daugiausiai darbo vietų sukursiančių sričių bus IT.

Keletas faktų:

  • Nepaisant ekonomikos krizės, IT darbo jėgos paklausa augo visoje Europoje 3 proc.
  • Per penkerius ateinančius metus, 90 proc. visų darbų visuose ekonomikos sektoriuose reikalaus techninių įgūdžių.
  • ES tampant žinių visuomene, darbų, kuriems reikalingas aukštas išsilavinimo lygis, padidės nuo 25 iki 31 proc.
  • Iki 2015 m. Europoje didės IT profesionalų poreikis – net 700 000 laisvų darbo vietų prognozuojama būtent šiems specialistams.

Šaltinis: http://www.eurograduate.com/article.asp?id=4033&pid=1

www.ldb.lt