2012 m. rugpjūčio 13 d.
Lietuvos darbo biržos duomenų registre rugpjūčio 1 dieną buvo 208,4 tūkst. bedarbių 10,3 proc. visų šalies darbingo amžiaus gyventojų. Tai yra mažiau 0,1 proc. punkto nei prieš mėnesį ir 0,8 proc. punkto nei 2011 metų analogišku laikotarpiu.

Liepą įregistruota 7,2 tūkst. darbo ieškančių jaunųjų specialistų beveik 8 proc. mažiau nei pernai. Su aukštuoju universitetiniu ir neuniversitetiniu išsilavinimu sudaro 63 proc., su profesiniu – 37 proc.

Per mėnesį iš visų teritorinėse darbo biržose įregistruotų 30,4 tūkst. bedarbių 12,1 tūkst. buvo jaunesni nei 25 metų amžiaus.

 

Nuo rugpjūčio 1 d. Lietuvos darbo birža įgyvendina naują projektą „Jaunimo užimtumo didinimas“, kuris finansuojamas ES struktūrinės paramos lėšomis. Projekto tikslas – skatinti jaunų žmonių užimtumą, sudarant galimybes įgyti darbo įgūdžių ir įsitvirtinti darbo rinkoje. Projekte dalyvaus 6 tūkst. jaunų bedarbių, iš jų – darbo įgūdžių įgijimo rėmimo priemonėje –2,5 tūkst. jaunuolių, kurie įgys praktinius įgūdžius realioje darbo vietoje ir padidins galimybes pasilikti nuolatiniam darbui. Įdarbinimo subsidijuojant priemonėje dalyvaus 3,5 tūkst. iki 29 metų.

 

Liepą užimtumas pasiūlytas 25,9 tūkst. darbo ieškančių žmonių: 15,3 tūkst. įsidarbino, 4,1 tūkst. bedarbių pradėjo veiklą, įsigiję verslo liudijimus iki 6 mėn., 6,5 tūkst. tapo aktyvios darbo rinkos politikos priemonių dalyviais, iš kurių daugiausiai – 4,4 tūkst. dirbo viešuosius darbus.

 

Darbdaviai praėjusį mėnesį įregistravo 20,5 tūkst. laisvų darbo vietų. Daugiausia jų –18,7 proc. – pasiūlė apdirbamosios gamybos sektoriaus darbdaviai, prekybos – 18,3 proc., statybos – 15,2 proc. Darbo rinkoje paklausiausi buvo pardavėjai, sunkiasvorių sunkvežimių ir krovininių transporto priemonių vairuotojai, virėjai, dažytojai, lengvųjų automobilių, taksi ir furgonų vairuotojai, pardavimo vadybininkai ir suvirintojai.

 

Liepos pabaigoje daugiausia darbingo amžiaus gyventojų buvo registruota bedarbiais Zarasų –17,2 proc., Alytaus – 16,9 proc. ir Kelmės – 15,6 proc. rajonų savivaldybėse. Tarp didmiesčių didžiausiu bedarbių skaičiumi išsiskiria Panevėžys – 11 proc., mažiausiu – Šiauliai – 7,6 proc. Žemiausias nedarbas būdingas šalies pajūriui: Neringoje – 1,8 proc., Palangoje – 5,7 proc. ir Kretingoje – 6,9 proc.

 www.ldb.lt