2012 m. liepos 26 d.
Vilniaus vertybinių popierių biržoje pranešama, kad AB „Anykščių vynas” neeiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime buvo nutarta nuo 37 mln. iki 20 mln. sumažinti įmonės įstatinį kapitalą. Bendrovės įstatinio kapitalo sumažinimo tikslas – panaikinti Bendrovės balanse įrašytus nuostolius. Kapitalas mažinamas anuliuojant akcijas visiems akcininkams proporcingai jiems nuosavybės teise priklausančių akcijų nominaliai vertei.

Taip pat susirinkime buvo priimtas sprendimas vietoje atsistatydinusios Bendrovės valdybos narės Loretos Nagulevičienės iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos valdybos nariu išrinkti Vaidą Mickų.

Lietuvos maistininkų profesinės sąjungos informacija