2012 m. liepos 25 d.
Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (toliau – VMI prie FM) informuoja, kad nuo rugpjūčio 1 d., minimaliai mėnesinei algai didėjant iki 850 litų, keičiasi ir Valstybinei mokesčių inspekcijai mokamos privalomojo sveikatos draudimo (toliau – PSD) įmokų sumos.

PSD įmoka keičiasi gyventojams, vykdantiems individualią veiklą įsigijus verslo liudijimą. Mėnesinė PSD įmoka nuo rugpjūčio 1 d. bus ne 72, kaip iki šiol, o 77 litai, metinė PSD įmokų suma – 889 litai (įmokos kodas – 1891). VMI atkreipia dėmesį, kad dirbantys pagal darbo santykius ar draudžiami PSD valstybės lėšomis gyventojai, įsigiję verslo liudijimą, PSD įmokas (kurias turi teisę sumokėti kartą per metus, bet ne vėliau kaip iki kitų metų, einančių po mokestinio laikotarpio, gegužės 1 d.) moka tik už tas kalendorinio mėnesio dienas, kuriomis turi galiojantį verslo liudijimą.

Savarankiškai besidraudžiantys asmenys nuo kito mėnesio 1 d. už save kas mėnesį mokės ne 72, o 77 litus mėnesinę PSD įmoką, metinė PSD įmokų suma – 889 litai (įmokos kodas – 1901).

PSD įmokų suma keičiasi ir ūkininkams bei kitiems žemės ūkio veiklą vykdantiems gyventojams, kurių įmokas administruoja VMI:

1) žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra 2 ir mažiau ekonominio dydžio vienetų (toliau – EDV), nesvarbu, ar tokie gyventojai yra PVM mokėtojai, ar ne, patys už save kas mėnesį mokės ne 24, o 26 litus, metinė PSD įmokų suma – 298 litai (įmokos kodas – 1791);

2) žemės ūkio veiklą vykdantys gyventojai, kurių žemės ūkio valdos (ūkio) ekonominis dydis yra didesnis negu 2 EDV ir kurie nėra PVM mokėtojai, patys už save kas mėnesį mokės ne 72, o 77 litų mėnesinę PSD įmoką, metinė PSD įmokų suma – 889 litai (įmokos kodas – 1921).

www.vmi.lt